Listování
od 

Evropská žízeň / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- -, č. 27 (2005), s. 11-11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Evropské geologické služby používají pro tvorbu map GIS / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 12, č. 3 (2002), s. 38-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 69
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropské hercynidy v teorii deskové tektoniky / Patočka, František -- In: Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd -- Roč. 99, č. 4 (1989), s. 1-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropské normy v geotechnice v posledních 15 letech / Herle, Vítězslav -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 3-4 (2013), s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropské sympozium o fluidních inkluzích v Göttingenu v NSR / Ďurišová, Jana, 1936-, Huraj, Vratislav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 2 (1986), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví : seminář k projektu : Sedmihorky 19.-21.10.2009 (Variant.)
Evropský kongres o regionální geologické kartografii a informačních systémech / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 3 (1994), s. 68
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 282-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Ewolucja geomorfologiczna zlewni śródgórskich w warunkach zmiennej antropopresji, Sudety Wschodnie, SW Polska
Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach / Mastalerz, Krzysztof, Wojewoda, Jurand -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 173-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat / Zygmunt, Edyta -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 11 (2004), s. 1084
Zdroj: ČGS (UNM)
Ewolucja sieci rzecznej na przedpolu Sudetów w późnym neogenie i eoplejstocenie
Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoických w strefie granicznej bloków górnoslaskiego i malopolskiego / Żaba, Jerzy -- In: Prace Panstwowego Instytutu Geologicznego -- ISSN 0866-9465 -- Roč. 166 (1999), s. 162
Zdroj: ČGS (UNM)
Ewolucja strukturalna wschodnej części ziemi Kłodzkiej w świetle nowej interpretacji fałdów najstarszych generacji / Cwojdziński, Stefan -- In: Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 341 (1982), s. 169-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Ewolucja tektoniczno-strukturalna synklinorium północnosudeckiego / Bałazińska, Jadwiga, Bossowski, Andrzej -- In: Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 341 (1982), s. 163-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Exact age of several localities in the Liteň Formation, Motol Member (Wenlock, Central Bohemia) / Vaněk, Jiří -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 65, no. 2 (1990), s. 119-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Exact and asymptotic Green functions in homogeneous anisotropic viscoelastic media / Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 17 -- S. 213-241
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Exact elastodynamic Green functions for simple types of anisotropy derived from higher-order ray theory / Vavryčuk, Václav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 45, č. 1 (2001), s. 67-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ