Listování
od 

Exkurze do neovulkanických oblastí Českého masívu / Chábera, Stanislav, 1920-2002, Kočárek, Eduard, 1928- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 4 (1988), s. 134-137, obr. na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Exkurze do siluru a devonu velkého a malého Kavkazu / Prokop, Rudolf J., 1934-, Turek, Vojtěch, 1949- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, 1985, č. 2 (1988), s. 73-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Exkurze do slezské a podslezské jednotky vnějších Západních Karpat / Konečný, Pavel, Martinec, Petr, Vašíček, Z. -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- s. 173-178
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 214-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší / Fišera, Milan, 1937-, Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 235-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Exkurze na rekonstrukci Smetanova nábřeží / Pašek, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 336
Zdroj: ČGS (UNM)
Exkurze na stavbu sběrače / Pašek, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 334
Zdroj: ČGS (UNM)
Exkurze na stavbu stanice metra Vltavská / Pašek, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 4 (1984), s. 447
Zdroj: ČGS (UNM)
Exkurze odborné skupiny inženýrské geologie -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 3 (1982), s. 332
Zdroj: ČGS (UNM)
'Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika' / Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika / Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav, 1961- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod / Cháb, Jan -- In: Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce -- s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Exkurze Sljudjanka / Hadacz, Roman, Kynický, Jindřich, Slavík, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 407-409
Zdroj: ČGS (UNM)
Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Vašíček, Zdeněk -- In: Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků -- S. 219-229
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví / Eliáš, Mojmír, Grygar, Radomír, Krejčí, Oldřich, 1958-, Melichar, Rostislav -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Exkurzní průvodce / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Vašíček, Zdeněk -- In: 9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- S. 191-194
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Exkurzní průvodce k 7EPPC
Exodynamic analysis of the Central Šumava Mts. / Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Exodynamic analysis of the western part of Bohemian Massif / Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Süddeutsche Grossscholle : Materialien zur 4. Jahrestagung, Nördlingen, 14.-19.07.1995 -- s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
The exodynamic analysis of western part of the Bohemian Massif / Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)