Listování
od 

Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru) / Hroch, Tomáš, Kopačková, Veronika, Nývlt, Daniel, Rajchl, Michal, Šebesta, Jiří, Vít, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Exokarst Relief in the Central Part of Konice-Mladeč Belt
Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu / Bohanes, Tomáš, Kadlčíková, Jana, Ptáček, Pavel, Smolová, Irena -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 6 (2003), s. 115-122, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Exoscopy of Moravian eolian sediments / Lisá, Lenka -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 79, č. 3 (2004), s. 177-182
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Exoscopy of Moravian eolian sediments / Lisá, Lenka -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 79, no. 3 (2004), p. 177-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Exoskeletal architecture, hypostomal morphology and mode of life of Silurian and Lower Devonian dalmanitid trilobites / Budil, Petr, Hörbinger, František, Thomas, Alan -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 1 (2008), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Exoskeletal architecture, hypostomal morphology and mode of life of Silurian and Lower Devonian dalmanitid trilobites / Budil, Petr, 1969-, Hörbinger, František, Thomas, Alan Trevor -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 83, no. 1 (2008), p. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Exoskeletal configurations and malformations in Cambrian and Ordovician agnostids: (Barrandian area, Czech Republic) / Bruthansová, Jana, Budil, Petr, 1969-, Fatka, Oldřich, 1957-, Szabad, Michal -- In: Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. ( 9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008 -- ISBN 978-80-904208-1-6 -- s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Exoskeletal configurations of Cambrian and Ordovician agnostids: Examples from the Barrandian area of Czech Republic / Bruthansová, Jana, Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Szabad, Michal -- In: Advances in Trilobite Research. Publicationes del Instituto Geológico y Minero de Espaňa -- ISBN 978-84-7840-759-0 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Exoskeletal configurations of Cambrian and Ordovician agnostids: Examples from the Barrandian area of Czech Republic / Bruthansová, Jana, Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Szabad, Michal (2008) -- In: Advances in trilobite research -- ISBN 978-84-7840-759-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Exoskeletal structures and ultrastructures in Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic) / Budil, Petr, Hörbinger, Karel -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 82, č. 1 (2007), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Exoskeletal structures and ultrastructures in Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic) / Budil, Petr, 1969-, Hörbinger, František -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 82, no. 1 (2007), p. 27-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Exoskeletal structures in Ordovician trilobites of the Prague Basin (Czech Republic) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich -- In: Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc -- ISBN 978-80-904208 -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Exoskeletal structures in Ordovician trilobites of the Prague Basin (Czech Republic) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Schoenemann, Brigitte -- In: Programme and Abstracts of the 3rd International Palaeontological Congress, London June 28t - July 3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Exotic detrial pyrope-almandine garnets in the Jurrassic sediments of the Pieniny Klippen Belt and Tatric Zone: where did they come from? / Aubrecht, Roman, Méres, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 32, no. 1 (2000), p. 17-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Exotic rocks and heavy minerals of flysch from Magura Nappe in Rytro region (Carpathians - SE Poland)
Exotic Triassic Pelagic Limestone Pebbles from the Pieniny Klippen Belt of Poland : A Further Evidence for Early Mesozoic Rifting in West Carpathians / Bierkenmayer, Krzysztof, Kozur, Heinz, Mock, Rudolf -- In: Annales Societatis geologorum Poloniae -- ISSN 0208-9068 -- Roč. 60, č. 1-4 (1990), s. 3-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Exotische Buchen-Gewächse aus dem Oligozän von Offenbach / Kvaček, Zlatko, 1937-, Ott, Wolfgang, Wilde, Volker -- In: Natur und Museum -- ISSN 0028-1301 -- Jg. 134, Nr. 12 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
An expanded non-Arrhenian model for silicate melt viscosity : a treatment for metaluminous, peraluminous and peralkaline liquids / Di Muro, A., Dingwell, Donald B., Giordano, D., Mangiacapra, A., Potužák, M., Romano, C., Russell, J. K. -- In: Chemical geology (including isotope geoscience) -- ISSN 0009-2541 -- Vol. 229, no. 1-3 (2006), p. 42-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Expansion and modernization of the cantmeasuring system monitoring hazardous slopes of the ČSA big-scale opencast mine in Most