Listování
od 

Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou / Vacek, Jaroslav, Vencovský, Miloš -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 94-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty / Blažková, Šárka -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 2 (1999), s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku / Bauer, Thomas, Devátý, Jan, Dostál, Tomáš, Fiala, Daniel, Krása, Josef, Rosendorf, Pavel, Říha, Vladimír, Strauss, Peter, Zumr, David -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 11 (2013), s. 373-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální zvětrávání alumosilikátů / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální zvětrávání perthitického živce / Faimon, Jiří, 1950-, Vybíhal, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální zvětrávání perthitického živce / Faimon, Jiří, Vybíhal, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2003 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XI, č. 1 (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Experimentální zvětrávání perthitických živců / Faimon, Jiří, 1950-, Losos, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentálníplochy projektu NIPHYS/CANIF
Experimentálny výskum zložiek hydrologickej bilancie horského povodia / Miklánek, Pavol, Molnár, Ĺudovít, Trizna, Miroslav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 5-6 (1991), s. 448-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Experiments on rocks under high pressure conditions in GTA 20-32 triaxial press / Kožušníková, Alena, Poláček, J. -- In: Geoscience Engineering -- Roč. 58, č. 1 (2012), s. 9-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experiments Proposed when Developing Cages Based on Carbon-Carbon Composites / Balík, Karel, Sedláček, R., Sochor, M., Tichý, P., Vtípil, J. -- In: Proceedings of the conference "Experimental stress anylysis 2001 -- s. 303-306
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Expertní systém pro diagnostiku a terapii nemocí kamenů / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Expert's view on the environment
Explanation of the anomalous energy propagation of East Alpine transversal quakes / Drimmel, Julius -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 32-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Explanation of the influence of the inner air-pressure on the gravimeter constant. Contemporary problems in gravimetry
Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity / Blížkovský, Milan, Ibrmajer, Jaroslav, Novotný, Antonín, Suk, Miloš, Šefara, Ján -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 174-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Explanation of thermoelectric power pyrites in gold prospection
Explanatory text to the geological and ecological maps of natural resources
Explicit formula for the geoid-quasigeoid separation / Kühn, Maike, Moore, P., Novák, Pavel, 1965-, Tenzer, R., Vaníček, Petr, 1935- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 50, no. 4 (2006), p. 607-618
Zdroj: ČGS (UNM)
Exploatace hornin brněnského masivu na kamennou broušenou industrii, jižní Morava (Česká republika)