Listování
od 

Experimentální zvětrávání perthitického živce / Faimon, Jiří, Vybíhal, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2003 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XI, č. 1 (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Experimentální zvětrávání perthitických živců / Faimon, Jiří, 1950-, Losos, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentálníplochy projektu NIPHYS/CANIF
Experimentálny výskum zložiek hydrologickej bilancie horského povodia / Miklánek, Pavol, Molnár, Ĺudovít, Trizna, Miroslav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 5-6 (1991), s. 448-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Experiments on rocks under high pressure conditions in GTA 20-32 triaxial press / Kožušníková, Alena, Poláček, J. -- In: Geoscience Engineering -- Roč. 58, č. 1 (2012), s. 9-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experiments Proposed when Developing Cages Based on Carbon-Carbon Composites / Balík, Karel, Sedláček, R., Sochor, M., Tichý, P., Vtípil, J. -- In: Proceedings of the conference "Experimental stress anylysis 2001 -- s. 303-306
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Expertní systém pro diagnostiku a terapii nemocí kamenů / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Expert's view on the environment
Explanation of the anomalous energy propagation of East Alpine transversal quakes / Drimmel, Julius -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 32-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Explanation of the influence of the inner air-pressure on the gravimeter constant. Contemporary problems in gravimetry
Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity / Blížkovský, Milan, Ibrmajer, Jaroslav, Novotný, Antonín, Suk, Miloš, Šefara, Ján -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 174-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Explanation of thermoelectric power pyrites in gold prospection
Explanatory text to the geological and ecological maps of natural resources
Explicit formula for the geoid-quasigeoid separation / Kühn, Maike, Moore, P., Novák, Pavel, 1965-, Tenzer, R., Vaníček, Petr, 1935- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 50, no. 4 (2006), p. 607-618
Zdroj: ČGS (UNM)
Exploatace hornin brněnského masivu na kamennou broušenou industrii, jižní Morava (Česká republika)
Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika) / Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Kuča, M. -- In: Ve službách archeologie -- ISSN 1802-5463 -- Roč. 11, č. 1 (2009), s. 38-42
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Exploatácia nerastných surovín a ochrana poľnohospodárskej pôdy / Dedek, Kvetoslav -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 60, č. 11 (1982), s. 457-459
Zdroj: ČGS (UNM)
Exploitation and cutting of precious stones near Ciboušov in the Middle Ages
Exploitation, consumption and use of dolomite in Slovakia
Exploitation d uranium et hydrogéologie du bassin crétacé de Boheme du Nord