Listování
od 

Experimental measurement of vibration induced by quarry blasts and evaluation of their effects on buildings / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Žůrek, P. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Roč. 43, č. 1 (1997), s. 15-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimental Methods of Seismic Microzoning Using Seismic Waves Generated by Mining Tremors / Buben, Jiří, Málek, Jiří -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences -- M-19(281), - (1995), s. 279-288
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Experimental mineralogical aspects of Re-Os molybdenite geochronometry / Drábek, Milan, Rieder, Milan -- In: 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Abstract Volume -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Experimental mineralogical study of hydrothermal alteration products of radioactive waste modelled vitrification based on borosilicate glass
Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability / Anger, Ladislav, Trčková, Jiřina, Včelová, Irena -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 14(114) (1999), s. 71-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability / Anger, Ladislav, Trčková, Jiřina, Včelová, Irena -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- Vol. 14(114) (1999), p. 67-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimental modelling of genesis of zeolites on Nižný Hrabovec deposit
Experimental Modelling of the Trace Elements Distribution between the Particulate and Liquid Phases of the Run-off / Dobešová, Irena, Janeček, M., Kvídová, Olga, Skřivan, Petr -- In: Scientia Agriculturae Bohemica -- Roč. 29, 3-4 (1998), s. 231-246
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Experimental Reference Intensity Ratios of Various Kaolinite Forms / Zoubková, J. -- In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology. Book of Abstracts -- s. 82
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Experimental Reference Intensity Ratios of Various Kaolinite Forms / Melka, Karel, Zoubková, J. -- In: Proceedings of the 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology -- s. 327-335
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Experimental reference intensity ratios of various kaolinite forms / Melka, Karel, 1930-, Zoubková, Jana, 1940- -- In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts -- s. 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimental Reference Intensity Ratios ofVarious Kaolinite Forms / Melka, Karel, Zoubková, Jana -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 38, no. 2-4 (1994), p. 327-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimental research of water balance components in the mountainous watershed
Experimental research on phase relationships under very high pressures
Experimental results and mineralogy of the Pd-Sn-Te system / Drábek, Milan, Frýda, Jiří, Ondruš, Petr, Vymazalová, Anna -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimental seismic measurement above a heat-water pipeline
Experimental seismic measurements with the application of a vibrator / Bárta, Jaroslav, Skopec, Jiří, Vilhelm, Jan -- In: 9th meeting environmental and engineering geophysics : Prague, Czech Republic, August 31st - September 4th 2003 : proceedings -- ISBN 80-239-1332-8 -- [4] s. O-013
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimental Seismic Measurements with the Applications of a Vibrator / Bárta, Jaroslav, Skopec, Jiří, Vilhelm, Jan (2003) -- In: 9th Meeting of Environmental and Engineering Geophysics -- ISBN 80-239-1332-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Experimental sites in the NIPHYS/CANIF project / Pačes, Tomáš, Persson, T., Schulze, E. - D. (2000) -- In: Carbon and Nitrogen cycling in European forest ecosystems -- ISBN 3-450-67025-4 -- ISSN 0070-8356 -- Roč. 142, č. 142 (2000), 32
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)