Listování
od 

Experimentally determined P-wave velocity anisotropy for rocks related to the Western Bohemia seismoactive region / Klíma, Karel, Kotková, Jana, Lokajíček, Tomáš, Martínková, Marta, Pros, Zdeněk -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 2000 (2000), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Experimentally determined P-wave velocity anisotropy for rocks related to the Western Bohemia seismoactive region / Klíma, Karel, Kotková, J., Lokajíček, Tomáš, Martínková, Marta, Pros, Zdeněk -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), s. 581-589
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Experimentally determined P-wave velocity anisotropy for rocks related to the Western Bohemia seismoactive region / Klíma, Karel, Kotková, Jana, 1963-, Lokajíček, Tomáš, Martínková, Marta, Pros, Zdeněk -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), s. 581-589
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentally shocked dolomite - a Raman spectroscopic study / Hörz, F., Matějka, P., Skála, Roman -- In: 31. Lunar and Planetary Science Conference, March 13-17, 2000 Houston, Texas -- s. [1-2]
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentálna štúdia vplyvu sklonu nepriepustneho podložia na proces klesania hladiny vody v pórovitom prostredí / Burger, František, Śtekauerová, Vlasta -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 3-4 (1983), s. 369-377
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel / Drábek, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 11 (1992), s. 338-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec / Babčan, Ján, Marsina, Karol, Ševc, Jaroslav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 195-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentálně zjištěná anizotropie rychlosti P-vln pro horniny vázané na západočeskou seismoaktivní oblast
Experimentalní a numerické modelování podmáčených svahů / Procházka, P., Trčková, Jiřina -- In: 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb - Foundations - Grundbau, Brno 2003 - sborník příspěvků -- s. 33-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře / Knejzlík, Jaromír -- In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/ -- s. 61-67
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimentální hydrologická základna Jizerské hory / Bercha, Šimon, Bubeníčková, Libuše, Hancvencl, Rudolf, Jirák, Jan, Kulasová, Alena, Pobříslová, Jana -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 163-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti / Doležalová, Hana, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov -- s. 471-476
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), s. 159-166
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy / Kaláb, Zdeněk, Stolárik, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 1 (2008), s. 235-239
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimentální mikrogravimetrie v granitoidech chanovické apofýzy středočeského plutonu / Mrlina, Jan, Polanský, Jindřich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 2 (1987), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální modelovací metody analýzy napětí pro posouzení stability podzemní konstrukce
Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi / Hanzlíček, Tomáš, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Silikátový zpravodaj -- -, č. 2 (2006), s. 11-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí / Čuba, Jiří, Šmehil, Karol, Wlosok, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 41 (222), s. 73-78, 83
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální seizmické měření - vliv uchycení senzoru na kvalitu záznamu / Stolárik, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 253-262
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimentální ultrazvuková měření na horninových vzorcích / Lednická, Markéta -- In: PhD. Workshop 2008 Proceedings -- S. 43-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG