Listování
od 

Experimentalní a numerické modelování podmáčených svahů / Procházka, P., Trčková, Jiřina -- In: 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb - Foundations - Grundbau, Brno 2003 - sborník příspěvků -- s. 33-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře / Knejzlík, Jaromír -- In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/ -- s. 61-67
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimentální hydrologická základna Jizerské hory / Bercha, Šimon, Bubeníčková, Libuše, Hancvencl, Rudolf, Jirák, Jan, Kulasová, Alena, Pobříslová, Jana -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 163-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti / Doležalová, Hana, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov -- s. 471-476
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), s. 159-166
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy / Kaláb, Zdeněk, Stolárik, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 1 (2008), s. 235-239
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimentální mikrogravimetrie v granitoidech chanovické apofýzy středočeského plutonu / Mrlina, Jan, Polanský, Jindřich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 2 (1987), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální modelovací metody analýzy napětí pro posouzení stability podzemní konstrukce
Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi / Hanzlíček, Tomáš, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Silikátový zpravodaj -- -, č. 2 (2006), s. 11-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí / Čuba, Jiří, Šmehil, Karol, Wlosok, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 41 (222), s. 73-78, 83
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální seizmické měření - vliv uchycení senzoru na kvalitu záznamu / Stolárik, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 253-262
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimentální ultrazvuková měření na horninových vzorcích / Lednická, Markéta -- In: PhD. Workshop 2008 Proceedings -- S. 43-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí / Gregerová, Miroslava, 1948-, Hanuláková, Dana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 108-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí / Gregerová, Miroslava, Hanuláková, Dana -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIV., č. 1 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Experimentální výzkum chování vysokorychlostních vodních paprsků z pohledu rozpojování tvrdých hornin a podobných materiálů / Sitek, Libor, Vala, M. -- In: Inženýrská mechanika 95. 2 -- s. 551-556
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimentální výzkum fázových vztahů v soustavách Cu-Mo-Te a Cu-Mo-Se / Drábek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků / Drábek, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1991), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální výzkum historie porušování v trhlinovité hornině
Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou) / Drábek, Milan, Vavřín, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou / Vacek, Jaroslav, Vencovský, Miloš -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 94-96
Zdroj: ČGS (UNM)