Listování
od 

Export of Arsenic from Forested Catchments Under Easing Atmospheric Pollution / Doušová, Barbora, Erbanová, Lucie, Fottová, Daniela, Novák, Martin -- In: Environmental Science & Technology -- ISSN 0013-936X -- Roč. 42, č. 19 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Export of raw materials from the Czech Republic in last years and its possible limitation. Symposium Mining town Příbram in science and technology, Section P: Conditions for exploitation of raw material deposits
An exposed Cretaceous cliff at Plaňany near Kolín (Bohemian Cretaceous Basin)
Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates / Bhamornsut, Chalothorn, Das, Surendra N., Dawei, Zhao, Kučera, Vladimír, Lien, Le Thi Hong, Lungu, Chozi V., Peng, Leong Chow, Samie, Farid, Schollenberger, Hans, Simbi, David, So, King Lung, Tidblad, Johan -- In: Acid rain - deposition to recovery -- ISBN 978-1-4020-5884-4 -- s. 241-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Exposure trials of natural sensor materials for a use in future environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague (Czech Republic) / Slížková, Zuzana -- In: Understanding and managing of stone decay : (SWAPNET 2001) -- ISBN 80-246-0453-1 -- s. 127-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě / Malý, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 141-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci / Kyselá, Monika, Lehotský, Tomáš, 1978-, Novotný, Pavel -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 148-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Expozice sesuvných svahů / Špůrek, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 1 (1984), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Expozice štolového patra na dole Anselm / Vlček, Zdeněk -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-7, T 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Expozície Banského múzea v Banskej Štiavnici / Herčko, Ivan -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 7 (1988-89), s. 254-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Expozície SNM-Banského múzea v Banskej Štiavnici / Herčko, Ivan -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 8 (1989), s. 237-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Expresionismus ve vědecké literatuře? / Hladil, Jindřich -- In: Univerzitní noviny : list Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana -- Roč. 6, č. 4 (1999), s. 69-71
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Expresní stanovení stopových prvků v uhlí / Dubanský, Alois, Jahoda, Karel -- In: Uhlí : Technicko-ekonomický měsíčník uhelného průmyslu -- Roč. 41, č. 11 (1993), s. 346-349
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Expresní stanovení stopových prvků v uhlí / Dubanský, Alois, Jahoda, Karel -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 11 (1993), s. 346-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Expresní stanovení zlata ve vzorcích o velké navážce metodou instrumentální gamma aktiuvační analýzy / Řanda, Zdeněk, Špaček, Bohdan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 18, č. 1-2 (1986), s. 61-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu / Grmela, Arnošt, Restl, Čestmír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 63-71
Zdroj: ČGS (UNM)
An express determination of trace elements in coals
Exsolution in niobian rutile from the pegmatite deposit at Greenbushes, Australia / Klementová, Mariana, Rieder, Milan -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 42, no. 6 (2004), p. 1859-1870
Zdroj: ČGS (UNM)
Extended Sources of Water Contamination
Extension of prognostic sources of Au ores in the deposit Zlatý chlum(14-22 Jeseník)