Listování
od 

Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates / Bhamornsut, Chalothorn, Das, Surendra N., Dawei, Zhao, Kučera, Vladimír, Lien, Le Thi Hong, Lungu, Chozi V., Peng, Leong Chow, Samie, Farid, Schollenberger, Hans, Simbi, David, So, King Lung, Tidblad, Johan -- In: Acid rain - deposition to recovery -- ISBN 978-1-4020-5884-4 -- s. 241-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Exposure trials of natural sensor materials for a use in future environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague (Czech Republic) / Slížková, Zuzana -- In: Understanding and managing of stone decay : (SWAPNET 2001) -- ISBN 80-246-0453-1 -- s. 127-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě / Malý, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 141-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci / Kyselá, Monika, Lehotský, Tomáš, 1978-, Novotný, Pavel -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 148-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Expozice sesuvných svahů / Špůrek, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 1 (1984), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Expozice štolového patra na dole Anselm / Vlček, Zdeněk -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-7, T 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Expozície Banského múzea v Banskej Štiavnici / Herčko, Ivan -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 7 (1988-89), s. 254-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Expozície SNM-Banského múzea v Banskej Štiavnici / Herčko, Ivan -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 8 (1989), s. 237-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Expresionismus ve vědecké literatuře? / Hladil, Jindřich -- In: Univerzitní noviny : list Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana -- Roč. 6, č. 4 (1999), s. 69-71
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Expresní stanovení stopových prvků v uhlí / Dubanský, Alois, Jahoda, Karel -- In: Uhlí : Technicko-ekonomický měsíčník uhelného průmyslu -- Roč. 41, č. 11 (1993), s. 346-349
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Expresní stanovení stopových prvků v uhlí / Dubanský, Alois, Jahoda, Karel -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 11 (1993), s. 346-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Expresní stanovení zlata ve vzorcích o velké navážce metodou instrumentální gamma aktiuvační analýzy / Řanda, Zdeněk, Špaček, Bohdan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 18, č. 1-2 (1986), s. 61-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu / Grmela, Arnošt, Restl, Čestmír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 63-71
Zdroj: ČGS (UNM)
An express determination of trace elements in coals
Exsolution in niobian rutile from the pegmatite deposit at Greenbushes, Australia / Klementová, Mariana, Rieder, Milan -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 42, no. 6 (2004), p. 1859-1870
Zdroj: ČGS (UNM)
Extended Sources of Water Contamination
Extension of prognostic sources of Au ores in the deposit Zlatý chlum(14-22 Jeseník)
Extension phases of Variscan magmatism in the western part of the Bohemian Massif / René, Miloš -- In: 10. Rundgespräch Geodynamik des Europäischen Variszikums -- s. 31-32
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Extensive failure of a low slope in massive orthogneisses / Andrejkovič, T., Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan, Zvelebil, Jiří -- In: Enginnering Geology and Environment -- s. 1159-1165
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater / , , Majer, Vladimír, Norton, S.A. -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)