Listování
od 

Extraction of Cu(II) from bentonites by electro-ultafiltration method / Arvaiová, B., Čumakov, A., Hrnčiarová, K., Vlčková, Ludmila -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 4, no. 2 (1995), p. 81
Zdroj: ČGS (UNM)
Extraction of Minerals in the Bohemian Karst
The extraction of raw materials and protection of environment
Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes / Botula, Jiří, 1959-, Rucký, Pavel, Řepka, Vlastimil -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 2 (2005), s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Extractive photometric determination of gold in ores and their dressing products
Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování / Černý, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 4 (1993), s. 113-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Extrakce geologické informace z dat DPZ / Kopačková, Veronika -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Extrakce geotermální energie z pórovitých kolektorů / Harnová, Jiřina, Hebelka, Augustín -- In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- s. 93-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Extrakčně fotometrické stanovení zlata v rudách a produktech jejich úpravy / Mestek, Oto -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 9-10 (1991), s. 160-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách / Zbíral, Jiří -- In: Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd -- s. 93-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Extrapolácia nameraných hodnôt hydrofyzikálnych charakteristík pôdy v rámci daného pôdneho druhu / Majerčák, Juraj, Šútor, Július -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 639-654
Zdroj: ČGS (UNM)
Extrapolation of the measured values of the hydrophysical soil characteristics within the given soil type
Extrapolation of the Occurrence of Mining Tremors by Application of Neural Networks / Číž, Radim, Rudajev, Vladimír -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- M-22(310) (1999), s. 53-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Extraterestrické bazalty - magmatické procesy diferencovaných asteroidů: polymiktní eukritová brekcie / howardit DaG 391 / Šimčíková, Magdalena -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
Extraterrestrial influences on cardiovascular mortality / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Sun, Moon and living matter. Proceedings -- s. 143-149
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Extraterrestrial Influences on Meteorological Parameters / Brůžek, Vladimír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 11 (2000), p. 24-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Extraterrestrial mineral raw materials: brief view on futurology / Šťovíčková, Naděžda -- In: Proceedings : Symposium New Mineral Raw Materials - NEMIRAM -- s. 159-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Extreme depositional environments: mega end members in geologic time (Variant.)
Extreme droughts in central Europe in the preinstrumental period / Munzar, Jan, 1941- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 12, no. 2 (2004), p. 13-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Extreme ductile deformation of fine-grained salt by coupled solution-precipitation creep and microcracking: Microstructural evidence from perennial Zechstein sequence (Neuhof salt mine, Germany) / Desbois, Guillaume, Lexa, Ondrej, Schwedt, Alexander, Urai, Janos L., Závada, Prokop -- In: Journal of Structural Geology -- ISSN 0191-8141 -- Roč. 37, č. April (2012), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF