Listování
od 

Extreme ductility of feldspar aggregates - Melt-enhanced grain boundary sliding and creep failure: Rheological implications for felsic lower crust / Konopásek, J., Lexa, O., Schulmann, K., Ulrich, Stanislav, Závada, Prokop -- In: Journal of Geophysical Research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 112, č. B10 (2007)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Extreme ductility of feldspar aggregates - Melt enhanced grain boundary sliding and creep failure: Rheological implications for felsic lower crust / Konopásek, Jiří, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Ulrich, Stanislav, Závada, Prokop -- In: Journal of Geophysical Research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 112, č. B10210 (2007), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Extreme events in the Dudetes Mountains - Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors / Hrádek, Mojmír, Migon, P., Parzoch, K. -- In: Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica -- ISSN 0081-6434 -- Roč. 36, č. 36 (2002), s. 29-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors / Hrádek, Mojmír, Migoń, Piotr, Parzóch, Krzysztof -- In: Studia geomorphologica carpatho-balcanica -- ISSN 0081-6434 -- Vol. 36 (2002), p. 29-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Extreme floods in a frosty spell
Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic / Breiter, Karel, 1956-, Förster, Hans-Jürgen, Škoda, Radek -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 88, no. 1 (2006), p. 15-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic / Breiter, Karel, Foerster, Hans-Juergen, Škoda, Radek -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Roč. 88, č. 1 (2006), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U-, and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic / Breiter, Karel, Forster, Hans Jurgen, Škoda, Radek -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Roč. 88 (2006), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Extreme PGE concentrations in lower Cambrian acid tuff layer from the Kunyang phosphate deposit, Yunnan Province, South China - possible PGE source for lower Cambrian Mo-Ni-polyelement ore beds / Frimmel, Hartwig, Koubová, Magdaléna, Luo, Taiyi, Martínek, Karel, Pašava, Jan -- In: Economic Geology -- ISSN 0361-0128 -- Roč. 105, č. 6 (2010), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Extreme precipitation and disastrous floods in central Europe in July 1903 and their impacts / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Regional geography and its applications -- s. 128-134
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Extreme sulfur isotopic fractionation between sulfate of carbonate fluorapatite and authigenic pyrite in the Neocomian sequence at Wawal, Central Poland / Hladíková, Jana, Krajewski, K. P., Lacka, B., Lesniak, Pawel Marek, Zawidzki, P. -- In: Chemical geology (including isotope geoscience) -- ISSN 0009-2541 -- Vol. 200, no. 3-4 (2003), p. 325-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in Columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Marsikov, Czech Republic / Černý, Petr, Novák, Milan, 1952-, Uher, Pavel -- In: From plains to shield: the making of a continent´s interior : Saskatoon 2002, May 27-29 -- ISBN 0-919216-81-1 -- s. 83
Zdroj: ČGS (UNM)
Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Maršíkov, Czech Republic / Černý, Petr, Novák, Milan, 1952-, Uher, Pavel -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 15, no. 3 (2003), p. 565-574
Zdroj: ČGS (UNM)
Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite, Maršíkov, Czech Republic / Černý, Petr, Novák, Milan, Uher, Pavel -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 15, č. 5 (2003), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Extrémní duktilita živcových agregátů - taveninou urychlený skluz po hranicích zrn: rheologické implikace pro felsickou spodní kůru
Extrémní geostatické zatížení mechanizované výstuže při dobývání velmi mocných slojí / Budirský, Stanislav, Losert, Čestmír, Martinec, Petr, 1942- -- In: Uhlí -- Roč. 33, č. 3 (1985), s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie / Novotný, Jan, Rybář, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 4 (2002), s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Extrémní hydrogeologické situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie / Novotný, J., Rybář, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 4 (2002), s. 34-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Extrémní hydrologické jevy v krajině / Kallabová, Eva, Munzar, Jan -- In: Venkovská krajina -- s. 95-98
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Extrémní povodně v době mrazů / Matoušek, Václav, 1963- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 1 (2001), s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)