Listování
od 

Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů / Goliáš, Viktor -- In: Struktury a textury minerálů -- ISBN 80-7075-178-9 -- s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázové rovnováhy v soustavě Pd-Sn-Te
Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky / Borovec, Zdeněk -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázové složení popílkových betonů / Sulovský, Petr, Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 121-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži / Sulovský, Petr, Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázové strukturní přechody vybraných přírodních zeolitů / Pechar, František -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 65 (1984), s. 101-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázové vztahy v části soustavy Li2O-SnO2-SiO2 bohaté SiO2
Fázové vztahy v soustavě Mo-Se-S / Drábek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázové vztahy v soustavě Pb-Sn-Te-S / Drábek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 47
Zdroj: ČGS (UNM)
Fazovyje ravnovesija v časti sistemy Li2O-SnO2-SiO2, bogatoj SiO2
Fazovyje strukturnyje prevraščenija izbrannych prorodnych ceolitov
Fe-, Mn-, and P-rich marginal facies of black shales / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 68, no. 3 (1993), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě / Mazuch, Jiří, Novák, František, Pařízek, Jindřich, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 253-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra / Cempírek, Jan, Dyar, M. Darby, Ertl, Andreas, Hughes, John M., Novák, Milan, Rossman, Georege R. -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 44, č. 1 (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra / Cempírek, Jan, Dyar, M. Darby, Ertl, Andreas, Hughes, John M., Novák, Milan, 1952-, Rossman, George R. -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 44, no. 1 (2006), p. 23-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Fe-disul'fidy v severočešskom burougol'nom bassejne / Dubanský, Alois, 1929- -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- No. 73 (1986), s. 55-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Fe-disulfidy v uhlích v severočeské hnědouhelné pánvi
Fe-disulphides in coal of the north-Bohemian brown-coal basin
Fe-disulphides in the brown coal of the North Bohemian Brown Coal Basin / Honěk, Josef -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(86) (1992), s. 45-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Fe-dolomit-kremeň-sulfidické epigenetické žilné ložiská v perme severného gemerika / Háber, Milan -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 212-213
Zdroj: ČGS (UNM)