Listování
od 

Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice) / Čurda, Jan, Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální vývoj a biostratigrafie ernstbrunnských vápenců (střední-svrchní tithon, jižní Morava) / Řehánek, Jan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 87 (1988), s. 27-60, 14 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice / Plachý, Stanislav, Semjonov, Jevgenij Olegovič, Semjonov, Oleg Grigorjevič -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 166-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna / Kalvoda, Jiří, 1953-, Kostelníček, Petr -- In: Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě -- s. 85-100, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče) / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům / Krhovský, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1993, - (1994), s. 54-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag) / Hladil, Jindřich, 1953-, Slavík, Ladislav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag). [Facies and stratigraphy of the Koneprusy limestones (Koneprusy, Certovy schody Quarry, lower Devonian, Pragian stage)] / Hladil, Jindřich, Slavík, L. -- In: Český kras 23 -- ISBN 80-902098-1-5 -- s. 5-18
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky / Eliáš, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 54-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin / Jelínek, Emil, 1943-, Pouba, Zdeněk, 1922-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997) / Hladil, Jindřich -- In: Český kras -- s. 70-74
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany / Bábek, Ondřej, 1969-, Faměra, Martin, Grygar, Tomáš Matys, Nováková, Tereza -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Č. 14 (2012), s. 61-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově / Pouba, Zdeněk, 1922-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši / Eliáš, Mojmír, Stráník, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Facies- and stratigraphical analyses of Gregorianka breccias in Klippen Belt of East Slovakia
Facies against the global isotope control / Hladíková, J., Hladil, Jindřich -- In: Global Boundary Events -- s. 21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Facies against the global isotope control (C and O isotopes, Devonian reef margin, Moravia) / Hladíková, Jana, Hladíková, Jana, 1942-, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Global Boundary Events - Abstracts -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Facies analysis of boundary beds between Macocha and Líšeň Formations in selected sections of the Moravian Karst