Listování
od 

Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům / Krhovský, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1993, - (1994), s. 54-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag) / Hladil, Jindřich, 1953-, Slavík, Ladislav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag). [Facies and stratigraphy of the Koneprusy limestones (Koneprusy, Certovy schody Quarry, lower Devonian, Pragian stage)] / Hladil, Jindřich, Slavík, L. -- In: Český kras 23 -- ISBN 80-902098-1-5 -- s. 5-18
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky / Eliáš, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 54-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin / Jelínek, Emil, 1943-, Pouba, Zdeněk, 1922-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997) / Hladil, Jindřich -- In: Český kras -- s. 70-74
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany / Bábek, Ondřej, 1969-, Faměra, Martin, Grygar, Tomáš Matys, Nováková, Tereza -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Č. 14 (2012), s. 61-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově / Pouba, Zdeněk, 1922-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši / Eliáš, Mojmír, Stráník, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Facies- and stratigraphical analyses of Gregorianka breccias in Klippen Belt of East Slovakia
Facies against the global isotope control / Hladíková, J., Hladil, Jindřich -- In: Global Boundary Events -- s. 21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Facies against the global isotope control (C and O isotopes, Devonian reef margin, Moravia) / Hladíková, Jana, Hladíková, Jana, 1942-, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Global Boundary Events - Abstracts -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Facies analysis of boundary beds between Macocha and Líšeň Formations in selected sections of the Moravian Karst
Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins / Martínek, Karel, Opluštil, Stanislav, Tasáryová, Zuzana -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 80, č. 1 (2005), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins / Martínek, Karel, Opluštil, Stanislav, 1962-, Tasáryová, Zuzana -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 80, no. 1 (2005), p. 45-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Facies and architectural analysis of low-sinuosity fluvial deposits of the Nýřany Member (Westphalian D-Cantabrian), Kralupy area, Kladno-Rakovník Basin / Martínek, Karel, Opluštil, Stanislav, 1962-, Tasáryová, Zuzana -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Facies and biogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Vol. 169 (1994), p. 299-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Facies and biogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Vol. 169 (1994), p. 299-317
Zdroj: ČGS (UNM)