Listování
od 

Facial characteristics from the palynological point of view in the area of the Bohemian Cenomanian / Pacltová, Blanka, Svobodová, Marcela -- In: Paleofloristic and paleoclimatic changes during Cretaceous and Tertiary. Proceedings of the international symposium -- ISBN 80-85314-26-6 -- s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Facial conditions of Variscan prograde metamorphosis in the Lodina complex of Čierna hora crystalline, Eastern Slovakia
Facial development and biostratigraphy of the Ernstbrunn limestones (Middle to Upper Tithonian southern Moravia)
Facial disjunction as an indicator of thrust sole in Konice-Mladeč belt
Facial fabric of the hydrogeological structure in Brno
Faciálna analýza magurských pieskovcov na Orave / Marschalko, Róbert, Potfaj, Michal -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 79-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory / Boronichin, Vladimir Alexandrovič, Jacko, Stanislav, Korikovskij, Sergej Petrovič -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 3 (1990), s. 225-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální a architekturní analýza fluviálních uloženin nýřanských vrstev a týneckého souvrství(vestfál D-barruel)kladensko-rakovnické a plzeňské pánve
Faciální a biostratigrafické výzkumy gosauské oblasti na lokalitě Russbach am Pass Gschütt, list mapy 95 St. Wolfgang.
Faciální a biostratigrafické výzkumy v oblasti salzkammergut v okolí Wolfgangsee a traunsee, mapové listy 65 Mondsee, 66 Gmunden, 67 Grünau u Almtal, 95 St. Wolfgang a 96 Bad Ischl.
Faciální a mikropaleontologické výzkumy ischlské brekcie ze štoly císaře františka Josefa na listu mapy 96 Bad ischl
Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov) / Bábek, Ondřej, 1969-, Přikryl, Tomáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy / Houša, Václav -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 156, č. 1-4 (1987), s. 101-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální disjunkce jako indikátor příkrovové plochy uvnitř konicko-mladečského pruhu / Bábek, Ondřej, 1969- -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice) / Čurda, Jan, Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální vývoj a biostratigrafie ernstbrunnských vápenců (střední-svrchní tithon, jižní Morava) / Řehánek, Jan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 87 (1988), s. 27-60, 14 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice / Plachý, Stanislav, Semjonov, Jevgenij Olegovič, Semjonov, Oleg Grigorjevič -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 166-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna / Kalvoda, Jiří, 1953-, Kostelníček, Petr -- In: Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě -- s. 85-100, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče) / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům / Krhovský, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1993, - (1994), s. 54-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ