Listování
od 

Fault-propagation Folds and Thrust Structures of the Apical Domain of the Variscan Accretionary Wedge (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif) / Grygar, Radomír, Jelínek, Jan, Ptáček, Jiří, Welser, Petr -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Fault-scarp induced shelf sand bodies: Turonian of the Intrasudetic basin / Wojewoda, Jurand -- In: 7th European Regional Meeting Kraków-Poland, Excursion Guidebook, May 1986 -- ISBN 83-04-02178-1 -- s. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Fault structures in the central part of the Karviná Region of Upper-Silesian Basin
Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part) / Opletal, Mojmír -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Roč. 21, č. 1 (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part) / Opletal, Mojmír -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- No. 21 (2002), p. 257-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian Granodiorite Complex / Opletal, Mojmír -- In: Zetschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Roč. 32, č. 2-4 (2004), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex / Opletal, Mojmír -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Vol. 32, no. 2-4 (2004), p. 161-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Faulted margins of the Eger Graben - Contrasting histories / Adamovič, Jiří, Coubal, M. -- In: Hibsch 2002 Symposium. Excursion Guide,and Abstracts. Abstracts. -- s. 67
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Faulted margins of the Eger Graben - contrasting histories / Adamovič, Jiří, 1965-, Coubal, Miroslav -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Faults in the North-Bohemian Brown Coal Basin: the review / Brus, Zdeněk, Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia -- s. 103-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna / Kadlecová, Eva -- In: Pravěká Praha -- ISBN 80-7277-236-8 -- s. 104-110
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fauna / Vašíček, Zdeněk, Zajíc, Jaroslav -- In: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu -- S. 170-174
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv) / Lehotský, Tomáš, Zapletal, Jan, 1939- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna, Biostratigraphie und Sedimentologie des Hettang und Sinemur (Unterlias) von Adnet, Salzburg, Österreich
Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli / Budil, Petr, David, Martin, Röhlich, Pavel, Steinová, Marika -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4 / Budil, Petr, Röhlich, Pavel, Steinová, Marika -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fauna encrusting the rock-substrates in the Upper Cenomanian-Lower Turonian of Bohemia / Žítt, Jiří -- In: Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Abstrakte -- s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna from excavations at the site Dolní Věstonice III
The fauna from Moravian Palaeolithic cave deposits
Fauna from Předmostí - research from 1992