Listování
od 

Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno) / Nývltová-Fišáková, Miriam -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 143-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna loklaity Dolní Věstonice III / Nývltová Fišáková, Miriam (2000) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISBN 80-7075-467-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Fauna Mastodonts (Proboscidea, Mammalia) moravian part Viennese basin
Fauna mastodontů (Proboscidea, Mammalia) moravské části Vídeňské pánve / Seitl, Luděk, 1954- -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 70 (1985), s. 71-92, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 53-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy / Musil, Rudolf (2002)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Fauna of the Bohdalec Formation from the temporary outcrop in the S part of the Prague
Fauna of the HL1 and HL2 boreholes round of Hluchov (Middle Miocene), Prostějov surrounding
Fauna of the Lower-Upper Coniacian at the locality Radovesice
Fauna pavouků (Araneae) jižního svahu Sněžky (Krkonoše) / Kůrka, Antonín, Vaněk, Jan -- In: Opera Corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 46, č. 2009 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Fauna pozvonočnych Slovakii
Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice (02-34 Bílina) / Kopáčová, Marie -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna, Stratigraphy and Depositional Environment of the Hettangian-Sinemurian (Early Jurassic) of Adnet (Salzburg, Austria) / Böhm, F., Ebli, O., Krystyn, L., Lobitzer, H., Rakús, M., Siblík, Miloš -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Roč. 56, č. 2 (2000), s. 143-271
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fauna, Stratigraphy and Depositional Environment of the Hettangian-Sinemurian (Early Jurassic) of Adnet (Salzburg, Austria) / Böhm, Florian, Ebli, Oskar, Krystyn, Leopold, Lobitzer, Harald, Rakús, Miloš, Siblík, Miloš -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Vol. 56, no. 2 (1999), p. 143-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev) / Svoboda, Pavel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko / Hladilová, Šárka, Jašková, Vladimíra, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla, Zágoršek, Kamil -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992 (25-13 Přerov) / Nývltová Fišáková, Miriam -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 102-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna z Předmostí-výzkum z roku 1992 / Nývltová Fišáková, Miriam (2002) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISBN 80-7075-582-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Fauna z vápenců při hranici frasn/famen v Mokré (devon, Morava, Československo)