Listování
od 

Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice (02-34 Bílina) / Kopáčová, Marie -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna, Stratigraphy and Depositional Environment of the Hettangian-Sinemurian (Early Jurassic) of Adnet (Salzburg, Austria) / Böhm, F., Ebli, O., Krystyn, L., Lobitzer, H., Rakús, M., Siblík, Miloš -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Roč. 56, č. 2 (2000), s. 143-271
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fauna, Stratigraphy and Depositional Environment of the Hettangian-Sinemurian (Early Jurassic) of Adnet (Salzburg, Austria) / Böhm, Florian, Ebli, Oskar, Krystyn, Leopold, Lobitzer, Harald, Rakús, Miloš, Siblík, Miloš -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Vol. 56, no. 2 (1999), p. 143-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev) / Svoboda, Pavel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko / Hladilová, Šárka, Jašková, Vladimíra, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla, Zágoršek, Kamil -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992 (25-13 Přerov) / Nývltová Fišáková, Miriam -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 102-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna z Předmostí-výzkum z roku 1992 / Nývltová Fišáková, Miriam (2002) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISBN 80-7075-582-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Fauna z vápenců při hranici frasn/famen v Mokré (devon, Morava, Československo)
The faunal association of the Bohdalec Formation (Upper Ordovician, Katian)from the temporary excavation in Praha-Michle
Faunal associations of the Sarka Formation (Middle Ordovician, Darriwilian, Prague Basin, Czech Republic) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr -- In: Acta Palaeontologica Sinica -- ISSN 0001-6616 -- Roč. 46, č. suppl. (2007), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Faunal associations of the Šárka Formation (Middle Ordovician, Darriwilian,Prague Basin, Czech Republic) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr -- In: Acta Palaeontologica Sinica -- ISSN 0001-6616 -- Roč. 46, č. Suppl (2007), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Faunal changeover and diversity trends on the Arenigian/Llanvirnian boundary in the Bohemian Ordovician / Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr -- In: Geological Society of Australia, Abstracts -- ISSN 0729-011X -- Roč. 2000, č. 61 (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Faunal dynamics across the Silurian-Devonian positive isotope excursions (d13C, d18O) in Podolia, Ukraine: Comparative analysis of the Ireviken and Klonk events / Baliński, Andrzej, Drygant, Daniel, Małkowski, Krzysztof, Racki, Grzegorz, Szaniawski, Hubert, Wrona, Ryszard -- In: Acta palaeontologica polonica -- ISSN 0567-7920 -- Vol. 57, no. 4 (2012), p. 795-832
Zdroj: ČGS (UNM)
Faunal specificity, endemism and paleobiogeography: the post-glacial (Hirnantian-early Rhuddanian) graptolite fauna of the North-African border of Gondwana: a case study / Legrand, Philippe -- In: Bulletin de la Société Géologique de France -- ISSN 0037-9409 -- Vol. 180, no. 4 (2009), p. 353-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Faunistic Records from the Czech Republic, Coleoptera: Chrysomelidae-267 / Kment, Petr, Sekerka, Lukáš -- In: Klapalekiana -- ISSN 1210-6100 -- Roč. 44, č. 3-4 (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Faunistické asociace šáreckého souvrství (střední ordovik, darriwil, pražská pánev, Česká republika)
Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině / Malec, Jan, Táborský, Zdeněk, Veselovský, František -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. XCVIII, č. 1 (2013), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fayalite and ore minerals in the skarns from Kuklík and Líšná (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic)
Fazielle und biogeographische Beziehungen im Devon der Böhmischen Masse