Listování
od 

Faunal dynamics across the Silurian-Devonian positive isotope excursions (d13C, d18O) in Podolia, Ukraine: Comparative analysis of the Ireviken and Klonk events / Baliński, Andrzej, Drygant, Daniel, Małkowski, Krzysztof, Racki, Grzegorz, Szaniawski, Hubert, Wrona, Ryszard -- In: Acta palaeontologica polonica -- ISSN 0567-7920 -- Vol. 57, no. 4 (2012), p. 795-832
Zdroj: ČGS (UNM)
Faunal specificity, endemism and paleobiogeography: the post-glacial (Hirnantian-early Rhuddanian) graptolite fauna of the North-African border of Gondwana: a case study / Legrand, Philippe -- In: Bulletin de la Société Géologique de France -- ISSN 0037-9409 -- Vol. 180, no. 4 (2009), p. 353-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Faunistic Records from the Czech Republic, Coleoptera: Chrysomelidae-267 / Kment, Petr, Sekerka, Lukáš -- In: Klapalekiana -- ISSN 1210-6100 -- Roč. 44, č. 3-4 (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Faunistické asociace šáreckého souvrství (střední ordovik, darriwil, pražská pánev, Česká republika)
Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině / Malec, Jan, Táborský, Zdeněk, Veselovský, František -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. XCVIII, č. 1 (2013), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fayalite and ore minerals in the skarns from Kuklík and Líšná (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic)
Fazielle und biogeographische Beziehungen im Devon der Böhmischen Masse
Fazies mariner Siliziklastika in der Oberkreide Mitteleuropas / Voigt, Thomas -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Nr. 3 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Fazies und Biostratigraphie der Weissenbachalm-Gosau bei Bad Aussee - Vorläufige Ergebnisse. 3. Österreichisches Sedimentologen - Treffen Seewalchen am Attersee; 14. November 1998 / Baron-Szabo, R., Hradecká, Lenka, Lobitzer, Harald, Ottner, F., Sachsenhofer, R., Schlagintweit, Felix, Siegl-Farkas, Á., Szente, I., Švábenická, Lilian, 1953-, Zorn, Irene -- In: Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie- und Bergbaustudenten in Österreich -- ISSN 1563-0846 -- Jg. 42 (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázová analýza slínku portlandského cementu a aplikace rtg-difraktometrie v cementářském průmyslu / Staněk, Theodor, Všianský, Dalibor (2008)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Fázová zonálnosť uhľovodíkov v roponosných a plynonosných bazénoch vrásnených oblastí
Fazovaja zonaľnosť uglevorodov v neftegazonosnych bassejnach skladčatych oblastej (na primere nekotorych bassejnov Jevropy i jugo-vostočnoj Azii) / Ďurica, Dušan, 1932-, Fajngerš, Lidia, Namestnikov, Jurij -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 15, no. 6 (1983), s. 481-500
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů / Goliáš, Viktor -- In: Struktury a textury minerálů -- ISBN 80-7075-178-9 -- s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázové rovnováhy v soustavě Pd-Sn-Te
Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky / Borovec, Zdeněk -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázové složení popílkových betonů / Sulovský, Petr, Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 121-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži / Sulovský, Petr, Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázové strukturní přechody vybraných přírodních zeolitů / Pechar, František -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 65 (1984), s. 101-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Fázové vztahy v části soustavy Li2O-SnO2-SiO2 bohaté SiO2