Listování
od 

Feldspar-bearing gravels and sands from south Moravia / Hartman, Vladislav, Vtělenský, Jiří -- In: Proceedings : Symposium New Mineral Raw Materials (NEMIRAM), June 9-11, 1981, Karlovy Vary, Czechoslovakia -- s. 80-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Feldspar crystallization under magma-mixing conditions shown by cathodoluminescence and geochemical modelling - a case study from the Karkonosze pluton (SW Poland) / Götze, Jens, Słaby, Ewa -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 68, no. 4 (2004), p. 561-577
Zdroj: ČGS (UNM)
Feldspar mining and landscape in Český les Mts. Symposium Mining town Příbram
Feldspathization in the Loket monzogranite - possible influence of granites of the younger intrusive complex (Karlovy Vary intrusion) / Novák, Jiří K., Tvrdý, Jaromír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Feldspathization in the Loket monzogranite - possible influence of granites of the younger intrusive complex (Karlovy Vary intrusion). In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts / Novák, Jiří Karel, Tvrdý, J. -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 42, č. 3 (1997), s. 66
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Feldspathoids and their alteration products in the melilitic rocks of Northern Bohemia, Czechoslovakia / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Jozef, Ulrych, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3 (1990), s. 259-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Felix Cornu (1882-1909): Staggering Career of a Mineralogist, the Founder of Colloidal Chemistry in Geology / Ulrych, Jaromír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 15, - (2003), s. 199
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Felix Cornu (1882-1909): Staggering Career of a Mineralogist, the Founder of Colloidal Chemistry in Geology / Ulrych, Jaromír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 15 (2003), p. 199
Zdroj: ČGS (UNM)
Felix Cornu a Rudolf Görgey na Faerských ostrovech v roce 1907 / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 191-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Felix Cornu and Rudolf Görgey on the Faeroe Islands in 1907
Felsfuss-Hohlkehlen (basal flared slopes) auf Granitblöcken des Moldanubikums
Felsic granulites from the Gföhl Unit (Austria and Czech Republic): metamorphosed pre-Variscan metagranites or Visean high-pressure melts? / Finger, Friedrich, Frýda, Jiří, 1961-, Janoušek, Vojtěch, 1968-, Pin, Christian, Roberts, Malcolm -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
FEM-analyses of unterground caverns / Doležalová, Marta, 1932- -- In: Rock mechanics in Czechoslovakia -- ISBN s. 17-23 -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 58, no. 2 (2013), p. 91-112
Zdroj: ČGS (UNM)
The fen peat bog Zelenka in the Záhorská Nížina lowland : Bolotnyj torfjanik Zelenka v Zagorskoj nizmennosti
Fenitizace a její projevy v Českém masivu / Kopecký, Lubomír -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 41-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Fenitization and its manifestations in the Bohemian Massif
Fenomén Chlum u Ločenic / Plecer, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 156-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska / Rojík, Petr -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií / Hladil, Jindřich -- In: 2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce -- s. 39-41
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ