Listování
od 

Fenomén zakouřených jeskyní: Příčiny, význam a náprava / Cílek, Václav -- In: Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň -- č. 7 (2002), s. 13-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli / Kalinaj, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 471-476
Zdroj: ČGS (UNM)
Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace / Cílová, Zuzana, Pažout, Richard, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Ferberite - new mineral in the Štiavnica-Hodruša ore field
Ferberite from ore veins of the Kutná Hora Ag-Pb-Zn district - a new mineral for the ore district and an indicator of the Sn-W mineralization
Ferdinandea, zmizelý afro-evropský vulkán / Kozák, Jan -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 53, č. 5 (2003), s. 351-354
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Fereto soils at the southeastern margin of Bohemian massif - a mineralogical and geochemical characterization and its application in stratigraphy / Bezvodová, Bohumila -- In: Chemical geology -- ISSN 0009-2541 -- Vol. 60, no. 1-4 (1987), p. 331-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Fericopiapit z Vyšehořovic u Českého Brodu / Rezek, Karel, Vyšata, Milan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 109
Zdroj: ČGS (UNM)
Fermat's principle in inhomogeneous anisotropic media / Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 6 -- s. 175-178
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ferns in the Spitsbergen Palaeogene / Kvaček, Zlatko, 1937-, Manum, Svein B. -- In: Palaeontographica. Abteilung B, Paläophytologie -- ISSN 0375-0299 -- Roč. 230, č. 1-6 (1993), s. 169-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Ferns of the Bohemian and their in situ spores / Dašková, Jiřina, Kvaček, J. -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference. Program and abstracts -- s. 28-28
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ferns of the Bohemian Cenomanian and their in situ spores / Dašková, Jiřina, Kvaček, Jiří, 1937- -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 211-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína) / Pauliš, Petr, 1956-, Reif, Jaroslav, Šanc, Ivo -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 243-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Feromagnetické nerosty ze sokolovské pánve / Jansa, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Č. 6, Roč. 4 (1996), s. 378-381
Zdroj: ČGS (UNM)
Ferric tourmaline from Ti-hematite-adularia-quartz segregation lens in metaarkose / Vrána, Stanislav -- In: Tourmaline 1997 - International Symposium on Tourmaline: abstracts -- s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Ferriferous concretions from the Cretaceous sandstones in the vicinity of Letovice
The ferriferous concretions of the Bechyně Type
Ferrimagnetic minerals and heavy metal distribution within different granulometric fraction of fly ashes / Kapička, Aleš, Magiera, T., Petrovský, Eduard, Smolka, D., Strzyszcz, Z. -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 49, č. 3 (1998), s. 238-239
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ