Listování
od 

Final Version of the GSHAP Map for the Czech Republic, Poland and Slovakia / Guterch, B., Kottnauer, Pavel, Labák, P., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts, 26th General Assembly of the European Seismological Commission -- s. 50
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Final Volcanism in Europe and its Geodynamic Origin
Finalisation of the project of "Evaluation of the flood disaster in August 2002"
Final'nyj vulkanizm Jevropy i jego geodinamičeskaja priroda / Gračev, A.F. -- In: Fizika Zemli -- ISSN 0002-3337 -- No. 8 (2003), s. 11-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Financial reserves on sanation and recultivation and cover according to Mining law
Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků / Šponar, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 11 (2002), s. 18-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona / Šeděnka, Karel -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 60-64
Zdroj: ČGS (UNM)
A find cryptomelane, from Kamienna Góra locality, Lower Silesia (Poland)
Find of a carbonate rock in the quarry near Omice (Brno Massif)
Find of a Devonian trilobite in the Culm conglomerate of the Drahanská vrchovina Upland
Find of a pearl in the Carboniferous bivalvian Posidonia becheri Bronn, 1828
A find of an andorite-like mineral (so-called "minéral F") in association of diaphorite and other Pb-Ag-Sb minerals on the mine dump of the Lill mine (Černojamské deposit), Příbram, Czech Republic
A find of aragonite in Dobkovičky stone quarry (České Středohoří Mts.)
Find of Bufo Raddei in the Upper Pliocene Bural-Obo locality (Mongolia) / Hodrová, Marcela -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1986, no. 2 (1988), p. 171-186
Zdroj: ČGS (UNM)
A find of dense CO2 fluid inclusion in zircon from the Quaternary fluvial gravel-sands at Hulín
The find of duxite in the Sokolov Basin
Find of flora in Tertiary sediments near Karlštejn
Find of flora in Tertiary sediments near Karlštejn / Sakala, Jakub, Teodoridis, Vasilis, Žák, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, č. 1 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
A find of fluorite in pelosiderite nodule from Lomnice near Sokolov
Find of fossil plants in the Culmian sediments near Lošov