Listování
od 

Fish otoliths from the Middle Miocene of Kienberg at Mikulov, Czech Republic, Vienna Basin: their paleoenvironmental and paleogeographic significance / Brzobohatý, Rostislav, 1938-, Kroupa, Oldřich, Nolf, Dirk -- In: Bulletin de l´Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre -- ISSN 0374-6291 -- No. 77 (2007), p. 167-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Fish Otoliths from the Middle MIocene of Kienberg at Mikulov, Czech Republic, Vienna Basin: their paleoenvironmental and paleogeographic significance / Brzobohatý, Rostislav, Kroupa, Oldřich, Nolf, Dirk -- In: Bulletin de l, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Sci. Terre -- ISSN 0374-6291 -- Roč. 77, č. 2007 (2007), 30
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Fish otoliths from the west Carpathian Tertiary and their biostratigraphical significance / Brzobohatý, Rostislav, 1938- -- In: Miscelanea micropalaeontologica -- s. 247-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Fish Spinarichthys Dispersus (Actinopterygii) from the Carboniferous of Bohemia / Štramberg, Stanislav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1986, no. 2 (1988), p. 155-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Fish trace fossil interpreted as a food gathering swimming trail from the Upper Carboniferous (Westphalian) of Bohemia / Turek, Vojtěch -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 165, no. 1-4 (1996), p. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to reveal Thermal Evolution of Rocks : First Application in the Czech Republic / Filip, Jiří, Suchý, Václav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to Reveal Thermal Evolution of Rocks: First Application in the Czech Republic / Filip, Jiří, Suchý, Václav -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- Roč. 8, - (1999), s. 21
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fission-track dating of zircon by laser ablation ICPMS / Košler, J., Svojtka, Martin -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta -- ISBN 0016-7037 -- Roč. 66, 15A (2002), s. A756
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fissure mineralization in Ca-skarn near Litovany, Western Moravia
A fissure-mineralization of the Alpine-type in metagranitoids at Špičák near Vernířovice
Fissure minerals from aplite veins in the quarry Zbová near Bohutín (northern Moravia)
Fišák J., Řezáčová D., Fottová D. and Potužníková K.: Koncentrace polutantů mlžné vodě ve vztahu ke směru proudění vzduchu v 850 hPa.
Five extremely malformed scutelluid pygidia (Styginidae, Trilobita) / Šnajdr, Milan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 65, no. 2 (1990), s. 115-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Five new occurrences of Pelobatids (Amphibia, Anura) in the Oligocene of Central Europe
Five years of the GPS geodynamic network SUDETEN (1997-2001) / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts. The 3rd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas, Ramzová, November 8-10, 2001 -- s. 26
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Fixace rozpustných složek v průmyslových odpadech / Tobola, Karel -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II: Mineral Processing. Part II, Mineral Processing -- s. 270-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Fixisti, mobilisti a Český masív / Fediuk, Ferry -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 4 (1986), s. 243-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Fizičeskaja imitacija osadočno-stočnych i erozionnych javlenij
Fizičeskije i mechaničeskije svojstva porod SG-3 v zavisimosti ot glubiny / Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- In: Rezultaty izučenija glubinovo večestva i fizičeskich procesov v razreze Kolskoj sverglubokoj skvažiny do glubiny 12261 m -- s. 99-100
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Fizičeskije svojstva karbonatnych porod Češskogo massiva