Listování
od 

Floods in central Europe after the exceedingly severe winter season 1829/1830 / Munzar, Jan, 1941- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 8, no. 2 (2000), p. 45-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Floods in city of Beroun
Floods in Moravia 1997 and regional development / Vaishar, Antonín -- In: Regional prosperity and sustainability -- s. 192-200
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Floods in Moravian history before 1900
Floods in the Czech Republic in 2010
Floods in the Morava river basin in 1997 and their consequences for the social system / Lacina, Jan, Ondráček, Stanislav, Vaishar, Antonín -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 7, č. 2 (1999), s. 2-11
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Floods on the Dyje river and reconstruction of the dam Znojmo
Flóra - vegetace - substrát. I. Základní pojmy a vztahy / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 50, č. 3 (2002), s. 108-111
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Flóra - vegetace - substrát.II. Druhotné změny substrátů a rušivé vlivy / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 50, č. 4 (2002), s. 157-160
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Flóra a vegetace těsného nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (mostecká pánev, spodní miocén)
Flora and vegetation of the roof of the main lignite seam in the Bílina Mine (Most Basin, Lower Miocene) / Sakala, Jakub -- In: Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 56, č. 1-2 (2000), 36
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Die Flora aus der oberen Süsswassermolasse von Achldorf bei Vilsbiburg (Niederbayern) / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Documenta Naturae -- ISSN 0723-8428 -- Nr. 30 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Flora from the Peruc member from Velké Opatovice near Moravská Třebová
Flora Kijovickoj svity Moravsko-Silezskogo kul'ma i jejë biostratigrafičeskoje značenije
Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy (02-34 Bílina) / Bůžek, Čestmír, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Flora of the Kučlín diatomite, its composition, character and relationships
Flora of the Staré Sedlo formation and its relation to Eocene and Oligocene floras in Germany
The flora of the Staré Sedlo Formation and its relation to the floras of the Eocene and Oligocene in the southern part of the GDR / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia -- s. 287-289
Zdroj: ČGS (UNM)
The flora of the Staré Sedlo Formation in West Bohemia, Upper Eocene / Knobloch, Ervín, 1934-, Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary", 890828-890901 -- In: Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary" -- ISBN 80-7075-029-4 -- s. 159-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Flóra peruckých vrstev, současný stav a problematika výzkumu / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 191-199
Zdroj: ČGS (UNM)