Listování
od 

Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit / Jansa, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 305-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Florencite-(Ce), florencite-(La) a lanthanidian goyazite from glass sands deposits Srní and Střeleč in northern Bohemia (Czech Republic)
Florencite-(Ce) from Suchá Rudná in the Jeseníky Mts.
'Florencite' from Nová Ves near Rýmařov is plumbogummite [northern Moravia, Czechoslovakia]
Floristic biostratigraphy of Tertiary basins in the Bohemian Massif and correlation with Central Paratethys / Bůžek, Čestmír, 1933-, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 1 (1990), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe / Bůžek, Čestmír, 1933-, Fejfar, Oldřich, 1931-, Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary" -- ISBN 80-7075-029-4 -- s. 167-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Floristická zonálnost žacléřského souvrství v důlním poli dolu Šverma u Žacléře (vnitrosudetská pánev) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 35, č. 1 (1986), s. 57-63, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Floristické novinky z jíveckých vrstev ve vnitrosudetské pánvi (stefan B) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského muzea. Série A - vědy přírodní -- Roč. 38, č. 3 (1989), s. 269-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 1 (2000), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy / Čech, L., Lacina, Jan, Růžička, I. -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních XIII -- s. 221-281
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Florističeskije zony žacleržskoj svity v šachtnom pole Šverma bliz g. Žaclerž (nižnesilezskij bassejn), ČSSR
Die floristische Zonalität der Žacléř-Formation im neuen Kohlenfeld der Zeche Šverma bei Žacléř (Innensudetisches Becken)
Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu / Mátl, Václav -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 191-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic / Fečko, Peter, 1960-, Janáková, Iva, Mucha, Nikolas -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 42, no. 3 (2010), p. 309-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Flow and fabric development during the diapiric rise of magma: AMS study on plaster models / Hrouda, František, Kratinová, Zuzana, Závada, Prokop -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Flow and fabric development in dykes: studied by means of AMS analogue and numerical modeling / Hrouda, František, Ježek, Josef, Kratinová, Zuzana, Kusbach, Vladimír -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Flow and karst conduits parameters in the Czech Republic based on quantitative tracer tests
Flow and mean residence time in karst unsaturated zone (Ochoz Cave, Moravian Karst)
Flow and vulnerability of groundwater in carbonates of Branná Group: important water source in Jeseníky Mts.
Flow Behavior of Model Suspensions. / Drahoš, Jiří, Hladil, Jindřich, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Večeř, Marek -- In: Proceedings -- s. 125
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ