Listování
od 

Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 1 (2000), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy / Čech, L., Lacina, Jan, Růžička, I. -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních XIII -- s. 221-281
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Florističeskije zony žacleržskoj svity v šachtnom pole Šverma bliz g. Žaclerž (nižnesilezskij bassejn), ČSSR
Die floristische Zonalität der Žacléř-Formation im neuen Kohlenfeld der Zeche Šverma bei Žacléř (Innensudetisches Becken)
Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu / Mátl, Václav -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 191-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic / Fečko, Peter, 1960-, Janáková, Iva, Mucha, Nikolas -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 42, no. 3 (2010), p. 309-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Flow and fabric development during the diapiric rise of magma: AMS study on plaster models / Hrouda, František, Kratinová, Zuzana, Závada, Prokop -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Flow and fabric development in dykes: studied by means of AMS analogue and numerical modeling / Hrouda, František, Ježek, Josef, Kratinová, Zuzana, Kusbach, Vladimír -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Flow and karst conduits parameters in the Czech Republic based on quantitative tracer tests
Flow and mean residence time in karst unsaturated zone (Ochoz Cave, Moravian Karst)
Flow and vulnerability of groundwater in carbonates of Branná Group: important water source in Jeseníky Mts.
Flow Behavior of Model Suspensions. / Drahoš, Jiří, Hladil, Jindřich, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Večeř, Marek -- In: Proceedings -- s. 125
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Flow Behavior of Model Suspensions / Drahoš, Jiří, Hladil, Jindřich, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Večeř, Marek -- In: Summaries 3. Hydrodynamic Processes -- S. 823
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Flow directions of the late paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše mts. piedmont area and localization of their volcanic centres / Coubal, M., Málek, Jiří, Prouza, V. -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- 8(115) (2000), s. 9-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Flow directions of the Late Paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše Mts. Piedmont Area and localization of their volcanic centres / Coubal, Miroslav, Málek, Jiří, Prouza, Vladimír -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- No. 8(115) (2000), p. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Flowers in Iraqian desert
Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. - dating the Holocene tectonic activity in the vicinity of Szczawnica (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland) / Hercman, Helena, Jurewicz, Edyta, Nejbert, Krzysztof -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Vol. 57, no. 2 (2007), p. 187-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Flöznah and Flözfern Assemblages : potential Predictors of Late Carboniferous Biome Replacement? / Gastaldo, Robert A. -- In: Illinois State Museum Scientific Paper -- ISSN 0445-3395 -- Vol. 26 (1996), p. 19-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluctuation of mine water inflow owing to the precipitation
Fluid convection observed from temperature logs in the karst formation of the Yucatán peninsula, Mexico / Čermák, Vladimír, Heidinger, P., Šafanda, Jan, Wilhelm, H. -- In: Journal of Geophysics and Engineering -- Roč. 2, č. 4 (2005), s. 326-331
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ