Listování
od 

Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg / René, Miloš -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 142 (1997), p. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluide als Tracer für aktuell ablaufende geodynamische Prozesse unter dem westlichen Eger Rift / Bräuer, Karin, Kämpf, Horst, Koch, Ulrich, Niedermann, S. -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 39 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine / Kučera, Jan, Kugler, Jan, Schwarz, Jiří, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Veselý, Václav -- In: Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii wegla -- s. 13
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine / Kučera, Jan, Kugler, Josef, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Veselý, Václav -- In: Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej -- Z.235, č. 1371 (1997), s. 197-203
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska / Konečná, Monika -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 555-564
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluidní
Fluidní inkluze / Dobeš, Petr (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná - Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) / Dolníček, Zdeněk, Kropáč, Kamil, Lehotský, Tomáš, 1978-, Urubek, Tomáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 107-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu / Dolníček, Zdeněk, Mašek, Vlastimil, Schreier, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 148-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluidní inkluze v minerálech / Ďurišová, Jana, 1936-, Hurai, Vratislav -- In: Rozpravy ČSAV. Řada matematických a přírodních věd -- ISSN 0069-228X -- Roč. 101, č. 4 (1991), s. 1-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 64-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv) / Dolníček, Zdeněk, Kropáč, Kamil -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 97-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky / Dolníček, Zdeněk, Fuksová, Alena -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 79-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách / Dobeš, Petr, Klomínský, Josef, Táborský, Zdeněk -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006 -- ISBN 80-244-1560-7 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu / Dolníček, Zdeněk, Schreier, Martin -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů -- s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region / Boušková, Alena, Faber, Eckhard, 1945-, Horálek, Josef, Hron, Jan, Škuthan, Bohumír, Weinlich, Falk -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluidtransport im tiefen Kristallin zwischen Fränkischer Linie und dem Eger-Graben? Eine Diskussion möglicher Antriebsmechanismen / Kessels, W., Kuhlmann, S., Li, X. -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 39 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluksoturbidyty z fliszu polskich Karpat: ich cechy charakterystyczne, geneza oraz pozycja w aktualnych schematach klasyfikacji osadów
Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii / Šráček, Ondřej -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 93, č. 3 (2014), s. 162-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorapatit v jižních Čechách / Novák, Václav, 1945-, Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)