Listování
od 

Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu / Dolníček, Zdeněk, Schreier, Martin -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů -- s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region / Boušková, Alena, Faber, Eckhard, 1945-, Horálek, Josef, Hron, Jan, Škuthan, Bohumír, Weinlich, Falk -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluidtransport im tiefen Kristallin zwischen Fränkischer Linie und dem Eger-Graben? Eine Diskussion möglicher Antriebsmechanismen / Kessels, W., Kuhlmann, S., Li, X. -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 39 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluksoturbidyty z fliszu polskich Karpat: ich cechy charakterystyczne, geneza oraz pozycja w aktualnych schematach klasyfikacji osadów
Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii / Šráček, Ondřej -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 93, č. 3 (2014), s. 162-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorapatit v jižních Čechách / Novák, Václav, 1945-, Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve) / Osovský, Michal, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 225-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorapofylit z Vlastějovic / Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 265-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorescein uranin detection by TV cameras / Doležalová, Lucie, Hanus, Radek, Nakládal, Petr, Polák, Michal -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorescence microscopy and Image Analysis for study of Micro-fracturing in Rocks / Kožušníková, Alena, Obara, B., Ščučka, Jiří -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 165-170
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fluorescent signatures of 2 Ma old travertine deposits in Death Valley, CA / Adachi, T., Kletetschka, Günther -- In: EOS, Transactions, American Geophysical Union -- Roč. 86, č. 52 (2005), B31B-0998
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fluorescent whewellite from Most Basin, Czech Republic
Fluorian and hydrous garnets of the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, example from Vlastějovice, Czech Republic / Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorine and aluminium behaviour in a small catchment with granite bedrock / Minařík, Luděk, Mládková, L., Skřivan, Petr -- In: Proceedings of the International Workshop Macro- and Trace Elements -- s. 204-208
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fluorine, cadmium and zinc rain
Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 267
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 92-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic. / Houzar, Stanislav, Novák, Milan -- In: Mineralogia Polonica - Special Papers -- ISSN 1896-2203 -- Roč. 28, č. 1 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization / Adar, Fran, Chakhmouradian, Anton R., Cooper, Mark A., Hawthorne, Frank C., Medici, Luca -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 46, no. 4 (2008), p. 1033-1042
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites / Burns, Peter C., Morgan VI, George B., Novák, Milan, 1952- -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 36, no. 2 (1998), p. 441-446
Zdroj: ČGS (UNM)