Listování
od 

Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii / Šráček, Ondřej -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 93, č. 3 (2014), s. 162-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorapatit v jižních Čechách / Novák, Václav, 1945-, Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve) / Osovský, Michal, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 225-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorapofylit z Vlastějovic / Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 265-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorescein uranin detection by TV cameras / Doležalová, Lucie, Hanus, Radek, Nakládal, Petr, Polák, Michal -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorescence microscopy and Image Analysis for study of Micro-fracturing in Rocks / Kožušníková, Alena, Obara, B., Ščučka, Jiří -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 165-170
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fluorescent signatures of 2 Ma old travertine deposits in Death Valley, CA / Adachi, T., Kletetschka, Günther -- In: EOS, Transactions, American Geophysical Union -- Roč. 86, č. 52 (2005), B31B-0998
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fluorescent whewellite from Most Basin, Czech Republic
Fluorian and hydrous garnets of the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, example from Vlastějovice, Czech Republic / Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorine and aluminium behaviour in a small catchment with granite bedrock / Minařík, Luděk, Mládková, L., Skřivan, Petr -- In: Proceedings of the International Workshop Macro- and Trace Elements -- s. 204-208
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fluorine, cadmium and zinc rain
Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 267
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 92-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic. / Houzar, Stanislav, Novák, Milan -- In: Mineralogia Polonica - Special Papers -- ISSN 1896-2203 -- Roč. 28, č. 1 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization / Adar, Fran, Chakhmouradian, Anton R., Cooper, Mark A., Hawthorne, Frank C., Medici, Luca -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 46, no. 4 (2008), p. 1033-1042
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites / Burns, Peter C., Morgan VI, George B., Novák, Milan, 1952- -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 36, no. 2 (1998), p. 441-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorit a celestín z karbonatických hornín triasu z podložia Viedenskej panvy / Mišík, Milan, 1928- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 259-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorit a "Vassa Murrina" / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, 1984, č. 4 (1986), s. 190-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorit z Bezděčína s. od Turnova / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 238
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorit z Vlastějovic / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 212-216
Zdroj: ČGS (UNM)