Listování
od 

Fluorine and aluminium behaviour in a small catchment with granite bedrock / Minařík, Luděk, Mládková, L., Skřivan, Petr -- In: Proceedings of the International Workshop Macro- and Trace Elements -- s. 204-208
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fluorine, cadmium and zinc rain
Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 267
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 92-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic. / Houzar, Stanislav, Novák, Milan -- In: Mineralogia Polonica - Special Papers -- ISSN 1896-2203 -- Roč. 28, č. 1 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization / Adar, Fran, Chakhmouradian, Anton R., Cooper, Mark A., Hawthorne, Frank C., Medici, Luca -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 46, no. 4 (2008), p. 1033-1042
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites / Burns, Peter C., Morgan VI, George B., Novák, Milan, 1952- -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 36, no. 2 (1998), p. 441-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorit a celestín z karbonatických hornín triasu z podložia Viedenskej panvy / Mišík, Milan, 1928- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 259-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorit a "Vassa Murrina" / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, 1984, č. 4 (1986), s. 190-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorit z Bezděčína s. od Turnova / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 238
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorit z Vlastějovic / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 212-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorite and barite formations in the Krušné hory Mts. / Chrt, Jiří -- In: Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge): excursion Guide -- ISBN 80-7075-189-4 -- s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorite caves
Fluorite deposits in Mongolia
The fluorite district of Jílové-Sněžník u Děčína
Fluorite from Bezděčín
Fluorite metasomatic deposit Čulut-Cagan-Del, central Mongolia
Fluorite mining in Czech Republic
Fluoritová ložiska v Mongolsku / Brtnický, Martin, Cihlářová, Hana, Jaroš, Ondřej, Kynický, Jindřich, Mužák, Petr, Xu, Cheng -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 225-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluoritová těžba v České republice / Fengl, Milan, Rezek, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 10 (1996), s. 315-325
Zdroj: ČGS (UNM)