Listování
od 

Form- und Größenänderungen von Mineralabrasivpartikeln beim Wasserabrasiv - Injektorstrahlverfahren / Louis, H., Martinec, Petr, Pude, F., Senne, T., Ščučka, Jiří -- In: Schüttgut -- Roč. 9, č. 6 (2003), s. 414-423
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
The form optimization of the pressure transducer / Holý, S., Skořepová, Jiřina, Vítek, K., Žák, J. -- In: Workshop 97. Part 2, Theory of Construction. -- s. 519-520
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Formacje metalogeniczne kenozoiku na obszarach platformowych i v alpejskich zapadliskach przedgórskich Europy i terenów przyleglych / Osika, Roman -- In: Kwartalnik geologiczny -- ISSN 0023-5873 -- Roč. 31, č. 2-3 (1988), s. 385-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 12 (1996), s. 390-392
Zdroj: ČGS (UNM)
A Formalized Integrated Theory of Fuzzy Logic / Novák, Vilém -- In: Fifth International Fuzzy Systems Association World Congress 93. 1 -- s. 399-402
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Formanalyse von Quartkörnern im Profil des Cenomans der Bohrung J-545716
Format-independent object-oriented seismic data server - PREPROC version 3 / Zedník, Jan, Zmeškal, M. -- In: IASPEI 1997. Abstracts -- s. 239
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Formation and destabilization of the high pressure assemblage garnet-phengite-paragonite (Krušné hory Mountains, Bohemian Massif): The significance of the Tschermak substitution in the metamorphism of pelitic rocks / Konopásek, Jiří -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 42, no. 3-4 (1998), p. 269-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Formation and Evolution of High-Pressure Leucogranulites: Experimental Constrains and Unresolved Issues / Harley, Simon L., Kotková, Jana, 1963- -- In: Physics and chemistry of the Earth. Part A -- ISSN 1464-1895 -- Vol. 24, no. 3 (1999), p. 299-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Formation and evolution of HP leucogranulites : Experimental constrains and unresolved issues / Harley, Simon L., Kotková, Jana, 1963- -- In: Annales Geophysicae -- Vol. 16, no. Supp. 1 (1998), p. 184
Zdroj: ČGS (UNM)
Formation and evolution of HP leucogranulites: experimental constraints and unresolved issues / Harley, S., Kotková, Jana -- In: Physics and chemistry of the earth. Part A, Solid earth and geodesy -- ISSN 1464-1895 -- Roč. 24, č. 3 (1999), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Formation and potential utilisation of anthropogenic soils on waste dumps
Formation and Role of Gel Fractions in the Corrosion Layer of Zirconium Cladding as the First-stage Protection of the Nuclear Power Plant Fuel / Bláhová, O., Maixner, J., Vrtílková, V., Weishauptová, Zuzana -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 16 (2007), s. 29-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Formation and role of gel fractions in the corrosion layer of zirconium cladding as the first-stage protection of the nuclear power plant fuel / Bláhová, Olga, Hejdová, Helena, Machovič, Vladimír, Maixner, Jaroslav, Matějka, Pavel, Medek, Jiří, Vrtílková, Věra, Weishauptová, Zuzana -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 16 (2007), p. 29-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Formation and transfer of stoped blocks into magma chambers: The high-temperature interplay between focused porous flow, cracking, channel flow, host-rock anisotropy, and regional deformation / Chambers, Jennifer, Erdmann, Saskia, Ianno, Adam, Memeti, Valbone, Paterson, Scott R., Pignotta, Geoffrey, Žák, Jiří -- In: Geosphere -- ISSN 1553-040X -- Roč. 8, č. 2 (2012), 27
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst / Cílek, Václav, Dobeš, P., Žák, K. -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 39, č. 4 (1994), s. 313-318
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst / Cílek, Václav, jr., Dobeš, Petr, Žák, Karel, 1957- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 4 (1994), p. 313-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemia Massif / Muchez, Philippe, Slobodník, Marek, 1957-, Viaene, Willy A. -- In: Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts -- ISBN 90-5410-550-X -- s. 323-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Formation Conditions of Syntectonic Veins in Lower Palaeozoic Limestones above Crystalline Basement / Keppens, Eddy, Muchez, Philippe, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Formation conditions of the calcite-quartz-sulphidic hydrothermal mineralization near Hranice