Listování
od 

Fosfáty ze Zadních Hrobců / Černý, Pavel, Veselovský, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999), s. 289-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosfogeneze, tafonomie, tafocenózy: příklady z turonu české křídové pánve / Vodrážka, Radek, Žítt, Jiří -- In: 8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Fosfor - všudypřítomný vedlejší prvek v granátech různého texturního typu z leukokrátních granitoidů
Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení / Bayer, Patrik, Lagová, Marcela, Malá, Jitka, Pavlík, František -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 6 (2013), s. 182-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy / Kundrát, Marek, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 94-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu / Lepka, František -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 88-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu (01-43 Horní Blatná, 11-34 Tachov, 23-33 Veselí nad Lužnicí) / Breiter, Karel, 1956-, Frýda, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosforem bohatý topaz z frakcionovaných granitů (Podlesí, Česká republika)
Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika) / Dvořák, Zdeněk, Laufek, František, Mráz, Jaroslav, Škoda, Radek, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- MU, PřF
Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek / Matýsek, Dalibor, 1960-, Skupien, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku / Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 43, č. 1 (1994), s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova / Adam, Martin, Kopecký, Stanislav, jr., Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 249-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Fósiles ordovíco-silúricos de Galicia / Rábano, I., Štorch, Petr -- In: 13 Jornadas de Paleontología "Fósiles de Galicia", 5 Reunión Internacional Proyecto 351 Programa Internacional de Correlación Geológica "Paleozoico Inferior del Noroeste de Gondwana" -- s. 10-19
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fosilie v kalcitových glomeroblastech ve fylitech vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku / Cháb, Jan, Jedličková, Alena -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 35, č. 3 (1986), s. 255-258, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilisation of coprolithes of Chondrichthies from late Turonian sediments from the Úpohlavy quarry (Czech Republic)
Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika) / Větvička, Ivan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika) / Větvička, Ivan (2003) -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISBN 80-248-0396-8 -- Roč. 20 (1988), s.
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosílne stavovce (Vertebrata) mezozoika a paleogénu Západných Karpát / Holec, Peter -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)