Listování
od 

Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek / Lehotský, Tomáš, Zapletal, Jan, 1939- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 289-291 (2007), s. 14-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní stopy ve vnitrokarpatském paleogénu na Slovensku
Fosilní stopy z lokality Svobodné Heřmanice (spodni karbon, Morava, ČSR) / Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 39, č. 1 (1990), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní Tetraclinic Mast. (Cupressaceae) / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 1-2 (1986), s. 45-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní tvary zvětrávání a odnosu pískovců Kostecké pahorkatiny / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 92, č. 1 (1987), s. 60-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilni vretenčarji in paleomagnetna posodobitev ene od zgodnjih faz razvoja jam na Klasičnem krasu, Slovenija: pliocen Črnotič II in Račiške pečine
Fosilní výskyt rodu Kerivoula (Mammalia, Chiroptera) v Evropě
Fosilní záznam (vápnité nanofosilie a foraminifery) v jednotlivých intervalech flyšových rytmů, Západní Karpaty, Československo
Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany) / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 28-29, Příl. II
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní zvětraliny nejbližšího okolí Brna / Bezvodová, Bohumila, Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 80 (1982), s. 47-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní žraločí zub se stopami lidské činnosti a bioeroze z lokality Pavlov (gravettien) / Hladilová, Š., Mikuláš, Radek -- In: Ve službách archeologie V. Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc -- s. 155-158
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fosilní žraločí zub se stopami lidské činnosti a bioeroze z lokality Pavlov (gravettien) / Hladilová, Šárka, Mikuláš, Radek -- In: Hašek V., Nekuda R., Ruttkay M., eds.: Ve službách archeologie V. -- ISBN 80-7275-051-8 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Fosiľnyje produkty vyvetrivanija bližaščej okrestnosti g. Brno
Fossil amphibians and reptiles of the Czech Republic / Roček, Zbyněk -- In: Czech Recent and Fossil Amphibians and Reptiles. An Atlas and Field Guide -- ISBN 3-930612-11-9 -- s. 15-19
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fossil angiosperm wood and its host deposits from the periphery of a dominantly effusive ancient volcano (Doupovské hory Volcanic Complex, Oligocene-Lower Miocene, Czech Republic): systematics, volcanology, geochronology and taphonomy / Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav, Sakala, Jakub -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 85, č. 4 (2010), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Fossil angiosperm wood and its host deposits from the periphery of a dominantly effusive ancient volcano (Doupovské hory Volcanic Complex, Oligocene-Lower Miocene, the Czech Republic): systematics, volcanology, geochronology and taphonomy / Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav, Sakala, Jakub -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 85, č. 4 (2010), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha - Červený vrch (Prague Basin, Barrandian area) / Bruthansová, J., Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Kraft, J., Kraft, P., Marek, J., Mergl, M. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 78, č. 2 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha ? Červený vrch (Prague Basin, Barrandian area) / Budil, Petr, Chlupáč, Ivo, Fatka, Oldřich, Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 78, č. 2 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area) / Bruthansová, Jana, Budil, Petr, 1969-, Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr, Mergl, Michal, Mikuláš, Radek -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 2 (2003), p. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Fromation at Praha - Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area) / Bruthansová, J., Budil, P., Chlupáč, I., Fatka, O., Kraft, J., Kraft, P., Mergl, M., Mikuláš, Radek -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 78, č. 2 (2003), s. 99-101
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ