Listování
od 

Fossils in Late Cretaceous to early Palaeocene flint nodules embedded in pleistocene glaciofluvial sediments near Fukov (Děčín District, Northern Bohemia) / Kaše, J., Kočí, T., Kvaček, J., Pokorný, R., Zágoršek, K., Žítt, Jiří -- In: Acta Musei Nationalis Pragae -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 68, 3/4 (2012), s. 119-131
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fossils of limestone erraties from Vidnava in Silesia (Czech Republic)
Fotoarchiv České geologické služby / Bokr, Pavel, Moravcová, Olga, Sidorinová, Tamara -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Fotoarchiv ČGS / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Fotochemické procesy v přírodních vodách / Klementová, Šárka, 1956-, Wágnerová, Dana M. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 67, č. 5 (1988), s. 275-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Fotografování v jeskyních / Audy, Igor, 1941-, Audy, Marek, 1969- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Fotogrammetrické meranie dynamiky svahových pohybov / Gregor, Viktor -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 201-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Fotogrammetričeskoje izmeranije dinamiki opolznej
Fotogrammetrie se stává dostupnější / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 6, - (1996), s. 14-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Fotoletecká dokumentace kalamitní aktivace mělkých svahových deformací na jaře 2006 na Zlínsku / Baroň, Ivo, Krejčí, Oldřich, Prchal, Jiří -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference -- 0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Fotolineamenty a epicentra zemětřesení / Květ, Radan, 1928- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 4 (1986), s. 339-347
Zdroj: ČGS (UNM)
Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna / Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 144-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Fotoluminiscence v českých jeskyních / Slačík, Josef -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 9 (1997), s. 107-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Fotometrický průtokoměr pro měření velmi malých vertikálních průtoků vody ve vrtu / Kobr, Miroslav, Mareš, Stanislav, Řezanina, Svatopluk, Urík, Jozef -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Found of Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) in the Chvalčov Beds of the Fore-Magura Unit in Moravia
Foundation of an European branch of the International Geothermal Association (IGA)
Foundation of the Paleobotanical-Biostratigraphical Working Group in Germany
The founder of the modern czechoslovak quaternary geology RNDr. Karel Žebera, DrSc., is 75
Four GPS permanent observatories and two regional GPS networks for geodynamic studies of the northern part of the Bohemian Massif / Grácová, Milada, Kottnauer, Pavel, Rucký, A., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka, Teichmann, Jan -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 6, - (2004), s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Four magmatic fabrics in the Tuolumne batholith, central Sierra Nevada, California (USA) : implications for interpreting fabric patterns in plutons and evolution of magma chambers in the upper crust / Memeti, Valbone, Paterson, Scott R., Žák, Jiří -- In: Geological Society of America bulletin -- ISSN 0016-7606 -- Vol. 119, no. 1-2 (2007), p. 184-201
Zdroj: ČGS (UNM)