Listování
od 

Fracture behaviour of the unidirectional Nicalon - polysiloxane composites / Glogar, Petr, Kolář, František, Rudnayová, E. -- In: Proceedings of the International Conference FRACTOGRAPHY 2000 -- s. 185-192
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Fracture carbonates in granites of the Bedřichov water supply tunnel in Jizera Mts.
Fracture pattern in uniaxially loaded granites and orthogneisses: the effect of contrast rock fabric / Chunlin, L., Lokajíček, Tomáš, Přikryl, R. -- In: Deformation mechanisms in nature and experiment -- s. 55
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Fracture properties of basalt fibre composites with cured or pyrolysed matrix / Chlup, Zdeněk, Černý, Martin, Glogar, Petr, Sucharda, Zbyněk -- In: Fractography of Advanced Ceramics III (Key Engineering Materials Vol .409) -- S. 326-329
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Fracture properties of carbon-carbon composites / Černý, Martin, Glogar, Petr, Jelínek, R., Vejvoda, J. -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 7/105/ (1997), s. 31-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Fracture zone determination from seismic velocity anisotropy measurement / Hrdá, Jaromíra, Vilhelm, Jan (2003) -- In: XXIX. Czech-Polish-Slovak Symposium on Mining and Environmental Geophysics. -- 150
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Fragment of the human tooth from a Mesolithic lyer in Česká Lípa
Fragment sekeromlatu z Palhance, část Opavy. Příspěvek k významu spolupráce archeologie a petrografie. / Janák, Vratislav, Přichystal, Antonín -- In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis -- ISSN 1803-411X -- Roč. I, č. 1 (2008), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Fragmentation of microcontinents accreting to Baltica: Did it happen and are the detached terranes traceable? / Winchester, John A. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Fragments of hematite-carbonate ores of the Lahn-Dill type in polymetallic sulfide ore mineralization from the deposit Zlaté Hory-East
Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ / Večeřa, Josef, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 35 (1997), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Frakcionace alkalických prvků během analýzy silikátových geologických materiálů metodou laserové ablace ICP-MS
Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu / Jukov, Alexander, Khalmatov, R., Koneev, R., Mun, Y., Pašava, Jan, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Frakcionace platinoidů v podmořských hydrotermálních systémech: Příklady hydrotermálních polí vázaných na mafické a ultramafické horniny z oblastí pomalu se rozšiřujícího Středoatlantického hřbetu
Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku / Gurskaja, Ludmila, Knésl, Ilja, Kolbentsev, Leonid, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Frakcionace přírodních organických látek při úpravě vody
Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin / Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 72 (1986), s. 63-73
Zdroj: ČGS (UNM)