Listování
od 

Francouzský inženýr nalezl smysl života v lomu. Geologie Prahy. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 145 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště / Fediuk, František, 1929-, Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 248-252
Zdroj: ČGS (UNM)
František Koláček / Trávníček, Dušan -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s. [1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)
František Kretschmer 1848-1921 / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 5 (1998), s. 366-367
Zdroj: ČGS (UNM)
František Kretz a sbírka lidového textilu a lidového šperku Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea v Praze. / Tauberová, Monika (2009) -- In: František Kretz (1859-1929) - sběratel, národopisec, novinář -- ISBN 978-80-86185-82-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
František Kretz and Folk Textile and Folk Jewellery Collection of the Ethnographical Department of the Historical Museum of the National Museum in Prague.
František Pošepný (1836-1895) / Tesařík, Bohumil -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
František Pošepný a geochemie : k 150. výročí narození / Babčan, Ján -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 218-220
Zdroj: ČGS (UNM)
František Pošepný a jeho ascensní teorie o vzniku rudních žil / Urban, Jan -- In: Tretie banícko-geologické dni Zlatá Idka 1984 -- s. 176-187
Zdroj: ČGS (UNM)
František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách / Adamus, Břetislav, Kalendová, Jana -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
František Pošepný and his contribution to our knowledge of Bohemian gold deposits
František Pošepný died 100 years ago
František Pošepný's Geological museum
František Pošepný's opinion on the origin of ore deposits
František Říkovský / Trávníček, Dušan -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s. [1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)
František Slavík 1876-1957 / Mádlová, Vlasta, 1977- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 7-8 (2006), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
František Vitásek / Karásek, Jaromír -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s.[1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)
František Xaver Zippe - rodák z Kytlic v severních Čechách / Krutský, Norbert -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 27 (2008), s. 13-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien / Pertlik, Franz, Seidl, Johannes -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Nr. 65 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)