Listování
od 

Functional morphology of hyoliths based on flume studies / Galle, Arnošt, Marek, Ladislav, Parsley, R. L. -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 72, č. 4 (1997), s. 351-358
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Functional morphology of hyoliths based on flume studies / Galle, Arnošt, Marek, Ladislav, 1928-, Parsley, Ronald L. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 72, no. 4 (1997), p. 351-358
Zdroj: ČGS (UNM)
Der Fund des mineralogisch interessanten Pegmatits bei der Gemeinde Řípec
Fund einer Nuss Juglans Bergomensis (Balsamo-Criveli) Massalongo in der Schottergrube vo Moravský Ján (wiener Becken) / Sitár, Viliam -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- Nr. 41 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Fundament of Digital Elevation Model as a Tool for Geomorphological Research / Voženílek, Vít -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultats rerum naturalium. Geographica -- ISSN 0231-9365 -- Vol. 34 (1996), p. 29-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Fundamental features of fluids of hydrothermal mineralization near Hrabůvka, the Nízký Jeseník Mts.
Fundamental features of fluids of hydrothermal mineralization near Hrabůvka, the Nízký Jeseník Upland
Fundamental features of physical geochemistry of gold
Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis / Grygar, V., Holub, Karel, Jelínek, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 13 (2004), s. 75-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis / Grygar, Radomír, Holub, Karel, Jelínek, Jan, Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 13 (2004), p. 75-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Fundamental problems of the structure of the West Carpathians from the view of the geodynamic model. I. central and inner Carpathians
The fundamental Variscan problem: high-temperature metamorphism at different depths and high-pressure metamorphism at different temperatures / O'Brien, Patrick J. -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 179 (2000), p. 369-386
Zdroj: ČGS (UNM)
Fundamentalverstärkung und Fundamentsicherung mit SOLCRETE-jet groutning bei der Rekonstruktion Wenzelsplatz 33 in Prag / Boudík, Z., Čuda, R. -- In: Geotechnical Hazards - Proceedings of the XIth Danube-European Conference on Soil Mechanics and geotechnical Engineering, Poreć, Chorvatsko, 25.-29.5.1998 -- ISBN 90-5410-957-2 -- s. 497-501
Zdroj: ČGS (UNM)
Funde der Früchten der Gattung Ceratostratiotes Gregor im Miozän Südmährens
Fungal (?) pits in the Late Paleozoic and Tertiary mineralized wood, Czech Republic / Mikuláš, Radek, Zasadil, B. -- In: Sixth International Bioerosion Workshop : program and abstracts -- S. 31-31
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Funkce a význam experimentálních a reprezentativních povodí v Československu / Zajíček, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Roč. 16, č. 2 (1981), s. 77-93, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Funkce lednického hlubinného zlomu na okraji středoevropské epihercynské platformy
Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách / Kulhavý, Zbyněk, 1954-, Pilná, Eva, Soukup, Mojmír, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 7 (2005), s. 189-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Funkcija lednickogo glubinnogo razloma na okraine srednejevropejskoj epigercynskoj platformy
Funkční yměny krajiny vyvolané proměnami společnosti a hospodářství v krajinném potenciálu ostravské průmyslové oblasti