Listování
od 

Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis / Grygar, V., Holub, Karel, Jelínek, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 13 (2004), s. 75-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis / Grygar, Radomír, Holub, Karel, Jelínek, Jan, Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 13 (2004), p. 75-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Fundamental problems of the structure of the West Carpathians from the view of the geodynamic model. I. central and inner Carpathians
The fundamental Variscan problem: high-temperature metamorphism at different depths and high-pressure metamorphism at different temperatures / O'Brien, Patrick J. -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 179 (2000), p. 369-386
Zdroj: ČGS (UNM)
Fundamentalverstärkung und Fundamentsicherung mit SOLCRETE-jet groutning bei der Rekonstruktion Wenzelsplatz 33 in Prag / Boudík, Z., Čuda, R. -- In: Geotechnical Hazards - Proceedings of the XIth Danube-European Conference on Soil Mechanics and geotechnical Engineering, Poreć, Chorvatsko, 25.-29.5.1998 -- ISBN 90-5410-957-2 -- s. 497-501
Zdroj: ČGS (UNM)
Funde der Früchten der Gattung Ceratostratiotes Gregor im Miozän Südmährens
Fungal (?) pits in the Late Paleozoic and Tertiary mineralized wood, Czech Republic / Mikuláš, Radek, Zasadil, B. -- In: Sixth International Bioerosion Workshop : program and abstracts -- S. 31-31
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Funkce a význam experimentálních a reprezentativních povodí v Československu / Zajíček, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Roč. 16, č. 2 (1981), s. 77-93, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Funkce lednického hlubinného zlomu na okraji středoevropské epihercynské platformy
Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách / Kulhavý, Zbyněk, 1954-, Pilná, Eva, Soukup, Mojmír, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 7 (2005), s. 189-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Funkcija lednickogo glubinnogo razloma na okraine srednejevropejskoj epigercynskoj platformy
Funkční yměny krajiny vyvolané proměnami společnosti a hospodářství v krajinném potenciálu ostravské průmyslové oblasti
Funktion des Lednice-Tiefenbruchs am Rande der mitteleuropäischen epiherzynischen Platform / Šrámek, Josef, Weiss, Jaroslav -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- Nr. 20 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Furcaster? Moravicus sp. n. (Ophiuroidea) from the Moravice formation (Lower Carboniferous, Moravia) : Furcaster? Moravicus sp. n. (Ophiuroidea) iz moravickoj svity (nižnij karbon, Moravija)
Furcaster? Moravicus sp. n. (Ophiuroidea) z moravického souvrství (spodní karbon, Morava) / Pek, Ilja, Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 35, č. 1 (1986), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Furher finds of grebe Miobaptus Walteri in the Miocene of Bohemia / Švec, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 29, no. 2 (1984), p. 167-170, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Furth bei Göttweig / Šibrava, Vladimír -- In: Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Further Acritarchs and terrestrial plant remains from the Late Ordovician at Hlásná Třebaň (Czechoslovakia) / Vavrdová, Milada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 33, no. 1 (1988), p. 1-10, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
A further contribution towards the taxonomic revision of Silurian Nautiloid cephalopods erected and/or reported by J. Barrande in the last century in the Barrandian (Central Bohemia) / Gnoli, Maurizio -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 41, no. 1 (1997), p. 15-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Further data source for potentially contaminated and contaminated sites identification in the CR