Listování
od 

Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis / Grygar, Radomír, Holub, Karel, Jelínek, Jan, Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 13 (2004), p. 75-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Fundamental problems of the structure of the West Carpathians from the view of the geodynamic model. I. central and inner Carpathians
The fundamental Variscan problem: high-temperature metamorphism at different depths and high-pressure metamorphism at different temperatures / O'Brien, Patrick J. -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 179 (2000), p. 369-386
Zdroj: ČGS (UNM)
Fundamentalverstärkung und Fundamentsicherung mit SOLCRETE-jet groutning bei der Rekonstruktion Wenzelsplatz 33 in Prag / Boudík, Z., Čuda, R. -- In: Geotechnical Hazards - Proceedings of the XIth Danube-European Conference on Soil Mechanics and geotechnical Engineering, Poreć, Chorvatsko, 25.-29.5.1998 -- ISBN 90-5410-957-2 -- s. 497-501
Zdroj: ČGS (UNM)
Funde der Früchten der Gattung Ceratostratiotes Gregor im Miozän Südmährens
Fungal (?) pits in the Late Paleozoic and Tertiary mineralized wood, Czech Republic / Mikuláš, Radek, Zasadil, B. -- In: Sixth International Bioerosion Workshop : program and abstracts -- S. 31-31
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Funkce a význam experimentálních a reprezentativních povodí v Československu / Zajíček, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Roč. 16, č. 2 (1981), s. 77-93, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Funkce lednického hlubinného zlomu na okraji středoevropské epihercynské platformy
Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách / Kulhavý, Zbyněk, 1954-, Pilná, Eva, Soukup, Mojmír, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 7 (2005), s. 189-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Funkcija lednickogo glubinnogo razloma na okraine srednejevropejskoj epigercynskoj platformy
Funkční yměny krajiny vyvolané proměnami společnosti a hospodářství v krajinném potenciálu ostravské průmyslové oblasti
Funktion des Lednice-Tiefenbruchs am Rande der mitteleuropäischen epiherzynischen Platform / Šrámek, Josef, Weiss, Jaroslav -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- Nr. 20 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Furcaster? Moravicus sp. n. (Ophiuroidea) from the Moravice formation (Lower Carboniferous, Moravia) : Furcaster? Moravicus sp. n. (Ophiuroidea) iz moravickoj svity (nižnij karbon, Moravija)
Furcaster? Moravicus sp. n. (Ophiuroidea) z moravického souvrství (spodní karbon, Morava) / Pek, Ilja, Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 35, č. 1 (1986), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Furher finds of grebe Miobaptus Walteri in the Miocene of Bohemia / Švec, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 29, no. 2 (1984), p. 167-170, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Furth bei Göttweig / Šibrava, Vladimír -- In: Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Further Acritarchs and terrestrial plant remains from the Late Ordovician at Hlásná Třebaň (Czechoslovakia) / Vavrdová, Milada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 33, no. 1 (1988), p. 1-10, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
A further contribution towards the taxonomic revision of Silurian Nautiloid cephalopods erected and/or reported by J. Barrande in the last century in the Barrandian (Central Bohemia) / Gnoli, Maurizio -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 41, no. 1 (1997), p. 15-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Further data source for potentially contaminated and contaminated sites identification in the CR
Further development of space and time models of mineral deposits. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1989, Section MathematicaL methods in geology