Listování
od 

Future of acidification research / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Acid Rain Research: Do we have enough answers? -- s. 343-351
Zdroj: ČGS (UNM)
The future of natural uranium
The future of our mining industry is only possible together with informatics
The future of the State geological surveys
Future trends of ore mining in Czechoslovakia
Fuzzy control from the logical point of view / Novák, Vilém -- In: Fuzzy Sets and Systems -- Roč. 66, - (1994), s. 159-173
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fuzzy Interpolation and Fuzzy Logic Inference in Control and Decision-Making / Dvořák, Libor, Novák, Vilém -- In: CIFT 94. Current Issues in Fuzzy Technologies. 4th International Workshop. Pre-Proceedings -- s. 146-148
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fuzzy Logic and Fuzzy Control / Novák, Vilém -- In: Fuzzy Theory and Fuzzy Control -- s. 46-98
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů / Janál, Petr, Starý, Miloš -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 57, č. 3 (2009), s. 145-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Fuzzy model use for prediction of the state of emergency of river basin in the case of flash food
Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk) / Gába, Zdeněk, 1939-, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 140-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Fylogeneze a taxonomie čeledi Cheiruridae (Trilobita)
Fylogeneze několika linií trilobitů čeledi Tropidocoryphidae (Proetacea)
Fylogeneze rodu Equus
Fylogeneze rodu Gavelinella a Lingulobavelinella (Foraminiferida) v české křídě
Fylonites of the southern part of the Vrbno Group and its prekursors.
Fylonitizace hornin kry Orlíku / Fišera, Milan, 1937-, Novotný, Pavel, 1954-, Souček, Jiří -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Chlupáčová, Marta, Mixa, Petr, 1960-, Pecina, Vratislav, 1961-, Wilimský, David, Žáček, Vladimír, 1962- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 7-12, Příl. I
Zdroj: ČGS (UNM)
Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory / Aichler, Jaroslav, Chlupáčová, Marta, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, Wilímský, Dávid, Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR / Stalmachová, Barbara -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 2 (1991), s. 61-72
Zdroj: ČGS (UNM)