Listování
od 

Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR / Stalmachová, Barbara -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 2 (1991), s. 61-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Fytopaleontologické nálezy ve slánském souvrství z.od Knovíze (12-23 Kladno) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 142-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Fytopaleontologické poznatky z výkopu pro tranzitní plynovod severně od Oslavan v boskovické brázdě / Šimůnek, Zbyněk -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2001: sborník abstraktů -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 144
Zdroj: ČGS (UNM)
Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě (24-34 Ivančice) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 150-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě / Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku (03-42 Žacléř) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku / Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č. 2, 3 a 4 / Libertín, Milan, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4 (03-42 Žacléř) / Libertín, Milan, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Fytoplankton - mikroflóra z pliocenních sladkovodních uloženin chebské pánve (západní Čechy, ČSFR)
Fyzická geografie - vize české vědy pro 21. století / Kirchner, Karel, Kolejka, Jaromír -- In: Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů -- -, - (2009), s. 25-25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fyzická geografie na Univerzitě Gent / Kolejka, Jaromír -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 33, č. 1 (2014), s. 33-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze / Přibyl, Václav, 1937- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 111, č. 4 (2006), s. 368-381
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska / Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan -- In: Fyzickogeografický sborník. 5., Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace -- S. 69-73
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fyzickogeografické aspekty nebezpečných hydrometeorologických jevů v České republice a jejich socioekonomické impakty / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Vybrané problémy súčasnej geografie a príbuzných disciplín -- s. 127-132
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fyzika zemětřesení / Červený, Vlastislav, 1932- -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 433-445
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálne a chemické vlastnosti pyritu z Sb ložiska Dúbrava / Chovan, Martin, 1946-, Ďurža, Ondrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 4 (1983), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny / Karoli, Stanislav, Klukanová, Alena, Modlitba, Igor, Polaščinová, Erika -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inženierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 9 (1991), s. 11-48
Zdroj: ČGS (UNM)