Listování
od 

Fyzická geografie - vize české vědy pro 21. století / Kirchner, Karel, Kolejka, Jaromír -- In: Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů -- -, - (2009), s. 25-25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fyzická geografie na Univerzitě Gent / Kolejka, Jaromír -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 33, č. 1 (2014), s. 33-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze / Přibyl, Václav, 1937- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 111, č. 4 (2006), s. 368-381
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska / Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan -- In: Fyzickogeografický sborník. 5., Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace -- S. 69-73
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fyzickogeografické aspekty nebezpečných hydrometeorologických jevů v České republice a jejich socioekonomické impakty / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Vybrané problémy súčasnej geografie a príbuzných disciplín -- s. 127-132
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fyzika zemětřesení / Červený, Vlastislav, 1932- -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 433-445
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálne a chemické vlastnosti pyritu z Sb ložiska Dúbrava / Chovan, Martin, 1946-, Ďurža, Ondrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 4 (1983), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny / Karoli, Stanislav, Klukanová, Alena, Modlitba, Igor, Polaščinová, Erika -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inženierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 9 (1991), s. 11-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálne a numerické modelovanie drvenia zŕn zemín / Boháč, Jan, Kuthan, Branislav (2000) -- In: Geotechnika 2000 -- s. 134-153
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve) / Kožušníková, Alena -- In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5 -- s. 19-22
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fyzikálne modelovanie svahových deformácií / Kraus, Alexander, Kubík, Ivan -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 83-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geofyzike a geológii / Túnyi, Igor -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1990), s. 125
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikální a chemické vlastnosti flyšových sedimentárních hornin v oblasti ložiska uhlovodíků Ždánice (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Fyzikální a chemické vlastnosti sedimentů uhlovodíkových ložisek (Vnější západní Karpaty, Česká republika)
Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic / Koppová, Hana -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 32 (1993), s. 111-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikální a chemické základy geochronologie / Povondra, Pavel, 1924- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1984, č. 4 (1986), s. 390-396
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe / Hlaváč, Libor -- In: Inženýrská mechanika 95. 1 -- s. 129-134
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fyzikální charakteristika bělského zlomu / Horáková, B., Müller, Karel -- In: Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů -- s. 43-47
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fyzikální geochemie v současné geochemii / Babčan, Ján -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 240-242
Zdroj: ČGS (UNM)