Listování
od 

Fyzikální představy o příčinách a vzniku zemětřesení / Procházková, Dana, Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1991), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikální přístup k problému přetváření a porušování hornin / Dvořák, Dalibor, Fialová, Věra -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 279-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikální simulace srážkoodtokových a odnosových jevů / Kasprzak, Klaudius -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 590-607
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikální vlastnosti hornin a jejich aplikace v geologii, ekologii a geofyzice / Kapička, Aleš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, 9/10 (1993), s. 309-310
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geologii, ekologii a geofyzice / Kapička, Aleš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 309-310
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1 / Dvořáková, Vlastimila -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 375-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogenní pánve a jejich geologická interpretace / Hanák, Jaromír, 1947-, Ondra, Pavel -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 173-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikální vlastnosti karbonátových hornin Českého masívu / Brunnerová, Zdeňka -- In: Sborník geologických věd. Geologie, Mineralogie -- Č. 28 (1988), s. 191-226, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů / Fojtek, Alois, Martinec, Petr, 1942-, Švec, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 2 (1991), s. 131-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikální zákony vzniku prismatických čedičových formací / Végh, L. -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 113-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálno-chemické premeny a reaktivita mechanicky aktivovaného sfaleritu v procesoch termického rozkladu a lúhovania / Baláž, Peter -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 160-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálno-mechanické vlastnosti výplní puklín / Holzer, Rudolf, Hrušková, Anna, Kováčik, Miloš, Modlitba, Igor, Turan, Ján -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Č. 6 (1985), s. 127-156, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag / Háber, Milan, Jeleň, Stanislav, Kašpar, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 27, č. 1 (1995), s. 29-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag / Háber, Milan, Jeleň, Stanislav, Kašpar, Pavel -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
G-Consult, spol.s.r.o / Kofroň, M., Mikolajek, S. -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Gabbroamphibolit-Masse von Neukirchen-Kdyne und ihr Rahmen / Köhler, Hermann, Masch, L., Miethig, A., Pfeiffer, T., Propach, G., Weger, M. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Č. 2 (1993), s. 35-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Gabbrodiorite as mafic precursor of the biotite monzogranites in the Krušné hory-Erzgebirge batholith / Štemprok, Miroslav -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Gabbroid at the Tlestky-village - a new member of basic satelite stocks in the Proterozoic mantle of the Čistá-Jesenice massif (Western Bohemia), a coexistence case of labradorite with albite
Gabbros and diorites related to the "South Bohemian Pluton" / Koller, Friedrich -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 1 (1998), p. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Gabbros in accretionary prism of the north-western part of the Bohemian Massif - a comparative petrogenetic study of the MLC and Gory Sowie / Kryza, R., Štědrá, Veronika -- In: Pace Mid-term Review and 4th Pace Network Meeting, Copehagen Denmark, October 9-10. 1999 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)