Listování
od 

Fyzikální zákony vzniku prismatických čedičových formací / Végh, L. -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 113-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálno-chemické premeny a reaktivita mechanicky aktivovaného sfaleritu v procesoch termického rozkladu a lúhovania / Baláž, Peter -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 160-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálno-mechanické vlastnosti výplní puklín / Holzer, Rudolf, Hrušková, Anna, Kováčik, Miloš, Modlitba, Igor, Turan, Ján -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Č. 6 (1985), s. 127-156, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag / Háber, Milan, Jeleň, Stanislav, Kašpar, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 27, č. 1 (1995), s. 29-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag / Háber, Milan, Jeleň, Stanislav, Kašpar, Pavel -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
G-Consult, spol.s.r.o / Kofroň, M., Mikolajek, S. -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Gabbroamphibolit-Masse von Neukirchen-Kdyne und ihr Rahmen / Köhler, Hermann, Masch, L., Miethig, A., Pfeiffer, T., Propach, G., Weger, M. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Č. 2 (1993), s. 35-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Gabbrodiorite as mafic precursor of the biotite monzogranites in the Krušné hory-Erzgebirge batholith / Štemprok, Miroslav -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Gabbroid at the Tlestky-village - a new member of basic satelite stocks in the Proterozoic mantle of the Čistá-Jesenice massif (Western Bohemia), a coexistence case of labradorite with albite
Gabbros and diorites related to the "South Bohemian Pluton" / Koller, Friedrich -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 1 (1998), p. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Gabbros in accretionary prism of the north-western part of the Bohemian Massif - a comparative petrogenetic study of the MLC and Gory Sowie / Kryza, R., Štědrá, Veronika -- In: Pace Mid-term Review and 4th Pace Network Meeting, Copehagen Denmark, October 9-10. 1999 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone) / Leichmann, Jaromír, Zachovalová, Kateřina -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 146 (2001), p. 171-172
Zdroj: ČGS (UNM)
The Gabčíkovo Dam and the groundwater quality
Gabriela locality: Starting geodetic observations to detect the surface manifestations from undermining / Doležalová, Hana, Kajzar, Vlastimil, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 9, č. 3 (2012), s. 401-407
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 93-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu / Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 280-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu / Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 (2005), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách / Vrána, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, č. 1 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách / Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 214-216
Zdroj: ČGS (UNM)