Listování
od 

Gáia po dvaceti letech / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 4 (1994), s. 236-236
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit / Doležalová, Hana, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit / Laudátová, Hana, Losos, Zdeněk -- In: Mineralogia Polonica -- ISSN 0032-6267 -- Roč. 28/2006, č. 1 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Galena from Zábřeh in Moravia
La Galéne prés Suchovršice de Trutnov
Galenit a anglesit z kladenských hořících hald / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 99
Zdroj: ČGS (UNM)
Galenit ze Suchovršic u Trutnova / Bradna, Jan -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Série A - scientiae naturales -- Roč. 1983, č. 18 (1984), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Galenit ze Zábřehu na Moravě / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 222-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Galerie skalních hřibů / Vítek, Jan, 1946- -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 65, č. 3 (1988), s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Galerie skalních jehel / Vítek, Jan, 1946- -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 65, č. 10 (1988), s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Galerie slovenských pramenitových kráterů / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 64, č. 4 (1987), s. 4-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Galleries under Landek. Studies on history of mining
Gallery in Přibyslav town - mineralogy and geology
Gallium / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 1-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Gallium and germanium geochemistry during magmatic fractionation and post-magmatic alteration in different types of granitoids: A case study from the Bohemian Massif (Czech Republic) / Breiter, Karel, Gardenová, N., Kanický, V., Vaculovič, T. -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 64, č. 3 (2013), s. 171-180
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Galukonite-rich rocks in the Czech Republic. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991. Section Present raw material base
Gama computer software for the solution of direct and inverse problem of gravity and magnetic data. Contemporary problems in gravimetry
Gama-gamakarotáž při zjišťování zóny rozvolnění v okolí dlouhého důlního díla / Staš, Lubomír -- In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5 -- s. 61-64
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Gama popeloměr a vlhkoměr pro černé uhlí / Drápala, Jaromír, Kubíček, Petr, Mrázek, Libor -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 1 (1998), s. 47-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Gamma ash and moisture content indicator for analysis of bituminous hard coal