Listování
od 

GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic / Cajthamlová, Milada, Fučík, Zdeněk, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 1 (157), p. 99-111
Zdroj: ČGS (UNM)
GEONAS - The GEOdynamic Network of the Academy of Sciences of the Czech Republic: Permanent GNSS observations and routine data processing in the IRS operational centre / Fučík, Zdeněk, Grácová, Milada, Kottnauer, Pavel, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie -- Roč. 40, č. 16 (2007), s. 140-142
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GEONAS - The geodynamic network of the Academy of the Sciences of the Czech Republic - Permanent GNSS observations and routine data processing in the IRS operational centre / Fučík, Zdeněk, Grácová, Milada, Kottnauer, Pavel, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Riga, Latvia, 14-17 June , 2006 -- S. 5.4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geonomic Parametric Knowledge Bank and Artificial Intelligence Techniques in Maximum Possible Earthquake Prognosis / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Proceedings of the Workshop "Dynamical Systems and Artificial Intelligence Applied to Data Banks in Geophysics" -- s. 175-179
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geonomic Parametric Knowledge Bank and Artificial Intelligence Techniques in Maximum Possible Earthquake Prognosis / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie -- Roč. 9, - (1995), s. 175-179
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geopark as an agent of tourism sustainability / Pásková, Martina, 1974- -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63 -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- s. 111
Zdroj: ČGS (UNM)
Geopark Barrandien / Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Petr, Kvaček, Jiří, 1937-, Mergl, Michal, 1959-, Pšenička, Josef, 1973-, Turek, Vojtěch, 1949- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 34 (2008), s. 61-63, obálka s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Geopark Barrandien otevřen / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29 (2003), s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Geopark Český ráj / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 2 (2007), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Geoparks - a new phenomenon on confines between nature protection and sustainable development
Geoparky - nový fenomén na pomezí ochrany přírody a udržitelného rozvoje krajiny / Babůrek, Jiří -- In: Keramický zpravodaj -- ISSN 1210-2520 -- Roč. 26, č. 3 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geophysical and atmogeochemical methods in studying old LNAPL contamination of porous aquifers
Geophysical and atmogeochemical methods revealing old LNAPL contamination history of sandy aquifers / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Kvapil, Jiří, Mareš, Stanislav -- In: Proceedings of the 8th EEGS-ES Meeting (Environmental and Engineering Geophysics) -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Geophysical and geodetic control of hazard in mines / Chán, Bohumil, Mrlina, Jan, Polák, Václav, Skalský, Lumír -- In: Geologically active. Proceedings of the 11th IAEG congresses -- S. 3379-3385
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Geophysical and geological characteristics of rocks in the eastern part of the Spiš-Gemer ore Mts. (western Carpathians)
Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt / Hrouda, F., Hubatka, F., Krejčí, Oldřich, Otava, Jiří, Švancara, J. -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISSN 1029-7006 -- Roč. 1999, č. 70 (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt / Hrouda, F., Hubatka, F., Krejčí, Oldřich, Otava, Jiří, Švancara, J. -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt / Hrouda, František, Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, 1958-, Otava, Jiří, 1950-, Švancara, Jan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Geophysical and soil gas monitoring methods for the characterization of CO2 degassing sites - What can we learn from natural analogues? / Dietrich, Peter, Lamert, Hendrik, Sauer, Uta, Schütze, Claudia -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- No. 93 (2012), p. 82-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Geophysical and structural pattern of the Knížecí Stolec pluton and its host rocks in the south-western part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif / Franěk, Jan, Gnojek, Ivan, Motschka, Klaus, Sedlák, Jiří, Slovák, Jiří, Verner, Kryštof, Zabadal, Stanislav -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 56, č. 2 (2011), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)