Listování
od 

GPCG - generalized preconditioned CG method and its use with non-linear and non-symmetric displacement decomposition preconditioners / Blaheta, Radim -- In: Numerical Linear Algebra with Applications -- Roč. 9, 6/7 (2002), s. 525-550
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
GPS a PDA / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- -, č. 1 (2005), s. 8-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS Crustal Movement Monitoring and Regional Seismicity - A Case Study for the Sudety Mts / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Book of Abstracts and Papers, 27 General Assembly of the European Seismological Commission, Lisbon University, Lisbon, Portugal, 10-15 September 2000 -- s. 46
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS data processing and geodynamic movement assessment / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts. 4th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Lubawka, Poland, November 7-9, 2002 -- s. 12
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS geodynamic movements of the East Sudeten area in connection to geological structures and geophysical fields / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts. 4th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Lubawka, Poland, November 7-9, 2002 -- s. 41
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS geodynamic movements of the East Sudeten area in connection to regional geological structures / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 5, - (2003), s. 12 365
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results / Bosy, Jarosław, Cacon, Stefan, Kontny, Bernard, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 20 (124), p. 13-23
Zdroj: ČGS (UNM)
The GPS geodynamic network EAST SUDETEN. Five annual campaigns (1997-2001), data processing and results / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Reports on Geodesy -- Roč. 61, č. 1 (2002), s. 69-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The GPS geodynamic network East Sudeten. Five annual campaigns (1997-2001). Data processing and results / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 20(124) (2002), s. 13-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The GPS geodynamic network "SUDETEN" - five annual campaigns (1997-2001), data processing and results / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 4, - (2002), s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS geodynamická síť východní Sudety. Pět ročních kampaní (1997 - 2001). Zpracování dat a výsledky
GPS monitoring of subsidence depression progress on undermined area / Doležalová, Hana, Georgiovská, Lucie, Kajzar, Vlastimil, Smetanová, Lenka, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych -- S. 99-106
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
GPS Network "SUDETEN" - Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998 / Bosy, J., Cacon', S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts of the 2nd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the east Sudety Mts. and Adjacent Areas, Boleslawów, April 6-8, 2000 -- s. 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS Network "SUDETEN" - Results of the campaigns 1997-2000 / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 3, - (2001), s. GRA3, 2057
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS Network "SUDETEN" and Its Relation to the Other GPS Networks in the Sudeten Area / Cacon, S., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Program and Abstracts, Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudeten and Adjacent Areas -- s. 21
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS Network "SUDETEN" and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998 / Bosy, J., Cacon', S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- Roč. 6, č. 2 (1999), s. 28-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS Network SUDETEN and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998 / Bosy, Jarosław, Cacon, S., Kontny, Bernard, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 6, no. 2 (1999), p. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
GPS Network "SUDETEN". Preliminary Results of the Campaigns 1998-1999 / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Reports on Geodesy -- Roč. 53, č. 7 (2000), s. 25-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS observatoř Biskupská kupa / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Zlatohorsko : oblastní zpravodaj -- č. 5 (2002), s. 10-11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS Permanent and Epoch Measurements and Geodynamic Pattern of the Bohemian Massif, Central Europe / Grácová, Milada, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie -- Roč. 42, č. 17 (2009), s. 145-146
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH