Listování
od 

Gegenwärtige Zustand der Abfallwirtschaft in der Tschechischen Republic / Hlavinková, Pavlína, Vaishar, Antonín -- In: Komunale Entsorgungs und Umweltproblematik in Ost - Mitteleuropa nach der politischen Wende -- s. 80-99
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Der gegenwärtige Zustand der Devastation der Naturmilieus im Wildgehege in der Polauer Bergen
Gegenwärtiger Zustand der Problematik der Nutzung von Verbrennungsprodukten
Gehalt an polyzyklischen aromatischen Kohlewasserstoffen in Sedimenten der Wasserführenden Senkungsmulden im Gebiet von Karviná
Geikielit v dolomitických mramorech u Nové Vsi na západní Moravě / Houzar, Stanislav -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 73, č. 1-2 (1988), s. 219-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Geikielite-baddeleyite in mineral assemblage of dolomite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone)
Geikielite-cassiterite assemblage in spinel marble near Třebenice, Western Moravia, Moldanubian Zone
Geikielite in dolomitic marbles near Nová Ves, western Moravia
Geinitzaster gen. n. (Asteroidea, Echinodermata) from Upper Cenomanian strata of the Bohemian Cretaceous Basin / Žítt, Jiří -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 56, no. 4 (2005), p. 317-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Geinitzaster gen.n. (Asteroidea, Echinodermata) from the Upper Cenomanian strata of the Bohemian Cretaceous Basin / Žítt, Jiří -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 56, č. 4 (2005), s. 317-326
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geisenhausen - eine neue Blattfundstelle aus der oberen Süsswassermolasse Bayerns / Gregor, Hans-Joachim, Knobloch, Ervín, 1934-, Schötz, Manfred, Unger, Heinz Josef -- In: Documenta naturae -- ISSN 0723-8428 -- Jg. 71 (1992), s. 13-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Gejlandit a lomontit iz mestoroždenija Loučna na Desne
Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků / Geršl, Milan, Travěnec, Fraňo -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 26-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak / Geršl, Milan, Jiřík, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 355-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Gel structure of the corrosion layer on cladding pipes of nuclear fuels / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Journal of Nuclear Materials -- Roč. 393, č. 2 (2009), s. 306-310
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geländespuren der Silbererzaufbereitung V Groubu Gemarkung Utín
Gelatinopsis acarosporicola (Helotiacea), a new lichenicolous fungi on Acarospora socialis from western North America / Knudsen, Kerry, Kocourková, Jana -- In: The Bryologist -- ISSN 0007-2745 -- Roč. 112, č. 2 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Gelifluction lobes at the protected natural monument Dobrá studně near Ochoz u Tišnova
Gelnica Group - Lower unit of Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (West Carpathians) Early Palaeozoic / Ivanička, Ján, Snopko, Laurenc, Snopková, Paulína, Vozárová, Anna -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 4 (1989), p. 483-501
Zdroj: ČGS (UNM)
Gelogická mapa 1 : 100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla / Brause, Hermann, Cymerman, Zbigniew, Hoth, Klaus, Kozdrój, Wieslaw, Krentz, Ottomar, Mrázová, Štěpánka, Opletal, Mojmír, Walter, Harrald -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)