Listování
od 

Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu / Kašpar, Pavel, Řídkošil, Tomáš, 1953-, Šrein, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 68-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetické postavenie výskytov polymetalických rúd stratiformného typu na juhovýchodnom úpätí Nízkých Tatier / Zorkovský, Vojtech -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 12 (1986), s. 361-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetické problémy granitoidov : nové údaje datovania granitoidov a geologických procesov v oblasti západných Karpát, problém alpínskej progresívnej metamorfózy / Cambel, Bohuslav, 1919- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 434
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetické typy antropogenních minerálů haldy uhelného dolu Kukla v Oslavanech / Dokoupilová, Pavla, Losos, Zdeněk, Vávra, Václav -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006 -- ISBN 80-244-1560-7 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu / Pešek, Jiří, 1936-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 95 (1998), s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 6-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetické typy mineralizovaných štruktúr v Rudnianskom rudnom poli / Jančura, Marián -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 84-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 63-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetické typy ryolitových vulkanoklastík v okolí Žiaru nad Hronom / Bezák, Vladimír, Lexa, Jaroslav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 83-112, obr. a map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneticko-agronomická charakteristika hnědých půd na horninách krystalinika / Hylan, Zdeněk, Zula, Václav -- In: Vědecké práce 4 -- s. 99-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace / Paterová, Barbora, Pudilová, Marta, Zachariáš, Jiří -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 107
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu / Litochleb, Jiří, Malec, Jan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetičeskije tipy cirkonov v metamorfičeskich gornych porodach: obsuždenije rezul'tatov na rastrovom elektronovom mikroskope / Broska, Igor, Caňo, František -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 38, no. 5 (1987), s. 593-599
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetičeskije tipy lunnych silikatnych šarikov / Ašichmina, N. A., Bogatikov, O. A., Cílek, Václav, 1955-, Cimbálníková, Alena, 1932-, Frich-Char, D. I., Kolman, B., Rode, O. D. -- In: Doklady akademii nauk -- ISSN 0869-5652 -- Vyp. 277, no. 2 (1984), s. 434-437
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetiko-agronomičeskaja charakteristika burych počv na na megmatičeskich i metamorfičeskich porodach
Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Jg. 148 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die genetische und geotektonische Klassifikation der Goldvererzungen in der Böhmischen Masse / Lehrberger, Gerhard, Morávek, Petr -- In: Geologica bavarica -- ISSN 0016-755X -- Jg. 102 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách / Harčár, Ján, Trávníček, Dušan -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 3 (1992), s. 259-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneza dyspersji lineacji l2 w lupkach lyszczykowych zachodniej Częšci pasma Kamienickiego / Dziemiańczuk, Elżbieta, Dziemiańczuk, Krzysztof -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 20, č. 1 (1985), s. 227-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Genéza geotermálnych vôd Slovenska vo vzťahu k ich exploatácii / Bodiš, Dušan, Franko, Ondrej, 1931- -- In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- s. 71-79
Zdroj: ČGS (UNM)